Начало | Бизнес | Интересно | Фирмите ще плащат ДДС за активи, ползвани за лични нужди

Фирмите ще плащат ДДС за активи, ползвани за лични нужди

ДДС
Фирмите все пак ще плащат ДДС върху фирмените активи, ако започнат да ги ползват и за лични нужди, съобщава в.“Сега“.
Данъкът ще се плаща независимо от стойността и вида на стоката и услугата, т.е. ще се събира и за най-тривиални вещи като мобилна и офис техника. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане правилник за прилагането на закона за ДДС.

От правилника и прегледа на окончателно одобрения вариант на закона става ясно, че данъкът не е отменен, а от него е отпаднала само подаването на декларации пред НАП за точно определени активи.

Според новите правила, от момента, в който стоките започнат да се ползват и за лични нужди, компанията трябва да започне да връща пропорционално на дела на ползването ДДС в бюджета.

От публикувания правилник за прилагане на закона за ДДС става ясно, че от февруари фирмите ще трябва да прилагат нови образци на документите, в които се отчитат продажбите и покупките, при които е платен и възстановен ДДС.

В дневника за продажби, както и в ежемесечните справки декларации за дължим ДДС се въвеждат специални графи, в които фирмите ще трябва да вписват данъка, който са начислили за лично ползване на вещи.

Първият месец, в който ще се случи това, ще бъде февруари, защото за декември важат досегашните формуляри. Промените в правилника стъпват на одобрени от депутатите изменения в закона за ДДС, които са останали незабелязани покрай многото корекции в текста.

Така например, в закона е уредено допускането на изключения за непредвидени ситуации, при които данъкът може да не се начислява. Определен е и моментът, в който фирмите трябва да започнат да събират налога – т.е. кога възниква данъчното събитие.

Регламентиран е и начинът за пресмятане на направените преки разходи за определяне на данъчната основа, върху която да се плаща ДДС. Уточнено е, че при дълготрайни активи над 700 лв. ще се отчита и изхабяването им в максимален срок от 5 години за движимите вещи и 20 години за недвижимите.

Делът за лично ползване ще се определя по лична преценка на фирмите и съответно ще се пресмята пропорционално на данъчната основа. Без тези детайли събирането на данъка на практика е невъзможно.

След шумен скандал, че прагът от 700 лв. е прекалено нисък и ще удари фирмите при тривиални покупки като телефони и компютърна техника, финансовото министерство преработи текстовете и предложи специалният ред за деклариране пред НАП да важи само за автомобили с над 5 места на сума над 5000 лв. и за недвижими имоти по методика, определена от МФ.

Бе предложен и втори алтернативен вариант – при покупка на автомобили, яхти и самолети директно да се приспадат само 70% от дължимото ДДС, защото се предполага, че те се ползват и за лични цели.

От текстовете, които са приети, и от правилника на практика излиза, че данъкът ще се начислява за абсолютно всички фирмени покупки, независимо от вида и стойността им“, коментира пред „Сега“ Катя Крънчева, заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия./ Дир