Начало | Новини | Национални | Застрахованите ще са ощетени с новия Кодекс

Застрахованите ще са ощетени с новия Кодекс

Гражданска отговорност
До края на годината ще бъде приет новия Кодекс за застраховането. В законопроекта обаче съществуват някои текстове, които защитават само застрахователите.

Някои текстове в новия Кодекс за застраховането, които днес парламентът ще разглежда, са във вреда на потребителите, коментира експерт. Кодексът ще влезе в сила от 1 януари.

В готвения законопроект за нов Кодекс за застраховането съществуват обаче някои текстове, които изцяло защитават интересите само на застрахователите и са във вреда и в пряк ущърб на потребителите, коментира в интервю за БТА адвокат Деян Николов, който като юрист се е специализирал в областта на застрахователното право и повече от десетилетие води дела от подобен характер.

Проблемът е и в това, че преди да бъде внесен законопроектът в Народното събрание, почти никакво обществено обсъждане на тези промени не е направено, като не е ясно и с кого са съгласувани, уточни експертът по застрахователно право.

Тези текстове засягат всички нас като потребители, тъй като всеки български гражданин би могло да стане неволен участник в ПТП или да стане жертва на кражба на автомобила си или на други свои вещи.

В такива ситуации на гражданите често им се налага да предявяват претенции за обезщетения към застрахователите по „Гражданска отговорност“, „Каско“ или други застраховки.

Именно при предявяването на своята претенция за обезщетение, на потребителя ще му се наложи да се сблъска с тези законови разпоредби, които предстои да бъдат приети и които защитават изцяло интересите на застрахователите, коментира юристът.

Според адвокат Николов някои от предложените промени дори са в противоречие с Конституцията и с разпоредбата на ГПК, които регламентират редът за издаване на изпълнителни листове за всички физически и юридически лица.

Като пример юристът дава хипотезата, че с новия закон се въвежда привилегия за застрахователите, каквато нямат другите юридически лица и физически лица.

Предвижда се, след като съдът осъди даден застраховател да заплати дължимото застрахователно обезщетение, потребителят да не може да се обърне директно към съдия-изпълнител, каквото е общото правило.

Потребителят ще бъде длъжен първо да изпрати покана за доброволно плащане до застрахователя и ако застрахователят плати в рамките на 7 дни от получаването й, няма да се образува изпълнително дело срещу него.

Целта на тази нова разпоредба е застрахователите да си спестят таксите и разноските за изпълнителното дело, е мнението на експерта.

Според него това обаче е привилегия, която се дава само на застрахователите, но не и на потребителите. Тази привилегия ще бъде в услуга най-вече на некоректните застрахователи.

Тези застрахователи, когато отказват да заплатят обезщетението по дадена щета, вече ще знаят, че, дори и да бъдат осъдени след това, ще могат да избегнат запорирането на банковите им сметки, както и таксите за съдия-изпълнителя, е мнението на адвокат Николов.

Друг спорен текст, според юриста, са очакваните промени, засягащи правата на пострадалите при катастрофи. Според Николов в проекта на новия закон е предвидено пострадалите задължително първо да предявят претенция към застрахователя по „Гражданска отговорност“ за доброволно изплащане на обезщетението.

В сегашния закон е дадено право на избор за увреденото лице – или да предяви претенция към застрахователя или директно да предяви съдебен иск срещу него.

В проекта на новия закон това право на избор вече е премахнато, което означава, че пострадалият ще може да предяви съдебен иск, само ако преди това е предявил претенция за доброволно плащане.