Начало | Общество | Образование | Едно училище за всички – приобщаваща училищна среда

Едно училище за всички – приобщаваща училищна среда

Едно училище за всички

В зала 6 на Националния дворец на културата се проведе годишната международна конференция по приобщаващо образование „Едно училище за всички – изграждане на приобщаваща училищна среда“, която беше открита от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, Наталия Митева от фондация „Америка за България“ и Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование (ЦПО). Специален гост бе проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет в Сиатъл, който засегнa ключови аспекти на приобщаващите практики в САЩ. Над 380 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и споделиха опит, идеи и практики за изграждане на приобщаваща училищна среда по време на четирите панелни дискусии – училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители. Конференцията се проведе с подкрепата на фондация „Америка за България“ като част от програмата „Едно училище за всички“ и УНИЦЕФ.

Централен акцент на Конференцията бе представянето на българския модел за приобщаващо училище, който ЦПО създаде заедно с 5 училища-партньори от страната и експерти от САЩ и Европа. Успешното прилагане на модела изисква координираното и систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области – училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Всички тези четири елемента са взаимосвързани и си взаимодействат по начин, който ги подпомага и засилва действието им. Моделът следва няколко основни принципа, които имат доказано значение за успешното прилагане на приобщаващи практики и политики – екипно вземане на решения, решения базирани на данни и практики, базирани на доказателства за тяхната ефективност.
По време на конференцията беше обсъдено и как принципите и философията на приобщаващото образование, залегнали в новия ЗПУО и в подготвящия се стандарт за приобщаващо образование ще бъдат реализирани в практиката. Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят тревогите си с представителите на МОН. Няколко са новите моменти в Закона. Той утвърждава приобщаващото образование като част от правото на образование. Едновременно с това, училището получава възможност да управлява и организира само’ подкрепата за учениците си. Всяко дете, което в даден момент има нужда от подкрепа в ученето, ще може да разчита на училището за това. Специално място е отделено на ранното разпознаване и на превенцията на трудности в ученето.
Всички презентации от конференцията могат да бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se. Той събира на едно място ресурси в подкрепа на учители, родители и специалисти в сферата на специфичните обучителни трудности и е част от програмата „Едно училище за всички“, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната./ КРОСС