Начало | Бизнес | Анализ | „Булгартабак” с 46 милиона лева печалба за деветмесечието на 2015 г.

„Булгартабак” с 46 милиона лева печалба за деветмесечието на 2015 г.

булгартабак

Дружествата от група „Булгартабак” отчетоха печалба от около 46 млн. лв. за деветмесечието на 2015 г., това се казва в публикувания, пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Екстри нюз, финансов отчет на дружествата. В сравнение със същия период на 2014 г., увеличението на финансовия резултат е с 33,992 млн. лв. Добрият финансов резултат се дължи на целенасочената политика на компанията към запазване на лидерската позиция на вътрешен пазар, международна експанзия на външните пазари и последователни мерки за интеграция и оптимизация на основните бизнес процеси в групата. Принос към него имат и силния долар през 2015 г., както и предприетите съвместни действия и мерки от страна на държавата по посока на борбата с контрабандата на тютюневи изделия. С 4,7 % са спаднали нивата на предлагане на контрабандни изделия. А бандеролният пазар на тютюневи изделия от началото на 2015 г. отчита ръст от 11.6% спрямо същия период на 2014 г., данните са на независима маркетингова агенция.

Обемът на реализираната на вътрешен пазар готова продукция през трето тримесечие на 2015 г. е с 20.9% по-висок от обема за същият период на 2014 г., или с 15,1% за деветмесечието на 2015 г. Пазарният дял на компанията през трето тримесечие е стабилен – 31%, като за периода от началото на годината има ръст от 1 процентен пункт.

През отчетния период се наблюдават обичайните колебания в отделните месеци, но като цяло отчитаме тенденция на ръст в обема на цигарите в среден и икономичен ценови сегмент, като това до голяма степен се дължи на намалените нива на контрабандни изделия. Засилва се тенденцията на изместване на консуматорските предпочитания към продукти с по-ниски нива на катран и никотин. Расте сегментът на 100 мм цигари.

През разглеждания период бяха пуснати и нови асортименти на пазарите: Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Египет, Тайван и Япония.
Значително по-ефективно се натоварва капацитета на фабриката “Дувана” Баня Лука в Босна и Херцеговина, където обемът на произведената и реализирана на пазара продукция през 2015 г. ще надвиши девет пъти този от 2014 г./ Блиц