Начало | Шаржове | От мрежата | Притча за захар и личния пример

Притча за захар и личния пример

Буда

Една майка завела малкия си син при Буда и го помолила:

– Моля те, Буда, кажи на сина ми да престане да яде толкова захар.

Буда помълчал, след което й заръчал:

– Доведи сина си след две седмици.

Озадачена, жената все пак му благодарила и казала, че ще изпълни заръката му.

След две седмици тя дошла пак със сина си. Буда погледнал момчето в очите и казал:

– Престани да ядеш захар.

Благодарна, но още по-недоумяваща, жената попитала:

– Защо ми каза да го доведа след две седмици? Можеше да му кажеш същото още тогава.

Буда отвърнал:

– Преди две седмици аз ядях захар.

… Добрите съвети са безсилни пред лошия пример…