Начало | Новини | Национални | Изтеглят некачествени горива от пазара

Изтеглят некачествени горива от пазара

проба гориво

Върховната административна прокуратура (ВАП) откри нарушения при изпълнението на законовите изисквания за течните горива за над 1 млн. лева.

Инспектирани са 145 обекта, от които 141 бензиностанции и две бази и два данъчни склада. Взети са общо 243 проби от течни горива – 142 от дизел, 96 от бензин А-95Н, 4 от бензин А-100Н и 1 от бензин А-98Н.

Констатирани са 21 несъответствия с изискванията за качество, 13 – с изискванията за съдържание на биокомпонент и 88 „документални нарушения“. На нарушителите са издадени предписания, сред които две за временно спиране на разпространението на течни горива, 18 за забрана разпространението и 4 за изтегляне на горива от пазара. Съставени са актове за административни нарушения – 30 за документални несъответствия и по два за ниско качество и съдържание на биокомпонент. Предстои съставяне и връчване на още 58 акта за документални нарушения, 19 – за лошо качество, 11 – за несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент. Ще бъдат издадени и 88 наказателни постановления за документални нарушения на обща стойност около 250 000 лева, 21 – за несъответствия с изискванията за качество за около 210 000 лева и на 13 – за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент за 650 000 лева.

Изтеглени от пазара са почти 36 000 литра бензин А-95Н и 52 000 литра дизел.

В периода 13 август-16 октомври Главна дирекция „Метрологичен надзор“ е проверила и 528 средства за измерване в 161 бензино- и газстанции. Открити са 49 бензиномерни и газколонки и 31 нивомерни измервателни системи без знаци от първоначална или последваща проверка. Имало и 17 колонки, които измерват в ущърб на клиента. Тяхната употреба е била забранена.

За въпросните нарушения са издадени 67 задължителни предписания и са съставени 34 акта.