Начало | Икономика | Експертни мнения | Бюджетът излиза на дефицит от 521 млн. лв.

Бюджетът излиза на дефицит от 521 млн. лв.

касов апарат

Държавата ще похарчи ударно над 5 млрд. лв. през декември. Това става ясно от публикуваните от финансовото министерство предварителни данни за ноември, като през този месец за първи път през годината бюджетът излиза на дефицит от 521 млн. лв. Основната причина е по-големите плащания по европейските проекти.

Разходите по консолидираната фискална програма през ноември са 29.4 млрд. лв., като след актуализацията на бюджета се предвижда да нараснат до 34.5 млрд. лв. в края на годината или 14 на сто от разходите ще бъдат направени само в последния месец на годината.

Данните показват още, че финансовият министър, макар и трудно, удържа харченето на пари, като разходите по консолидираната фискална програма са 89.9% от годишния разчет. Така че има шансове годината да приключи и с по-малък дефицит от планирания 3%. Най-лошият сценарий, по думите на финансовия министър Владислав Горанов, е дефицит от 3.1% заради европрограмите. Еврокомисията обаче разреши по-висок дефицит на страните членки заради проблема с бежанците, терористичните заплахи и по-високите разходи за сигурност.

Дефицитът през последния месец на годината ще се натрупа основно заради плащането на проектите от приключващия програмен период, като за това са предвидени над 2 млрд. лв. Тези пари се очаква да бъдат възстановени от Брюксел до средата на 2016 г., но има риск да се случи и по-късно, заради дупката в европейския бюджет и по-големите разходи за сигурност и бежанците.

Именно по тази причина в понеделник премиерът Бойко Борисов предупреди кметовете да бъдат много внимателни как ще харчат средствата, защото „само една запетайка да е поставена грешно“ и Брюксел налага санкции, а държавният бюджет няма пари да покрие тези разходи.

Останалите около 300 млн. лв. са свързани с увеличените разходи на различни министерства, като основната част от тях ще отидат за изплащане на обезщетения на съкратени и напуснали държавни служители предимно в силовите министерства, както и в Министерството на земеделието на храните.

Вдигането на държавните разходи с близо 700 млн. лв. заради европрограмите и обезщетенията са заложени в преходните и заключителни разпоредби за актуализация на тазгодишния бюджет, които трябва да минат заедно с гласуването на Закона за държавния бюджет за 2016 г. от парламента във вторник. Така при първоначално планиран 2.2 млрд. лв. дефицит, той ще нарасне до 2.874 млрд. лв. за 2015 г.

Отрицателно салдо от 457 млн. лв. за ноември

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към края на ноември се очаква да бъде отрицателно в размер на 457 млн. лв., което е 0.5% от прогнозния БВП, сочат предварителните данни. За сравнение за същия период на предходната година е отчетен дефицит по КФП в размер на 1.6 млрд. лв., което е 1.9% от БВП.

Само за ноември на месечна база се очаква дефицит в размер на около 521 млн. лв., който се дължи основно на по-високите разходи по сметките за средства от ЕС, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

Предварителните данни сочат още, че изпълнението на приходната част на бюджета върви добре – 95.7% от годишния разчет, като финансовият министър удържа харчовете, които са 89.9% от разчетите.

Приходите и помощите по КФП се очаква да достигнат малко над 29 млрд. лв. в края на годината, докато разходите ще бъдат с около 500 млн. лв. повече.

За сравнение постъпленията спрямо същия период на 2014 г. бележат ръст от 8.6%, което се равнява на 2.3 млрд. лв. Увеличението се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи и по-големия размер на възстановените плащания от Брюксел по европрограмите.

Заедно с приходите обаче растат и разходите в сравнение със същия период на миналата година, като увеличението е с над 1.1 млрд. лв. към края на ноември.

Излишък от близо 64 млн. лв.  към края на октомври

За първите десет месеца на годината се отчита излишък по консолидираната фискална програма (КФП) от 63.9 млн. лв., което е 0.1% от прогнозния БВП. Той се формира от излишък по националния бюджет от 383.4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 319.5 млн. лева. За сравнение към края на октомври 2014 г. бюджетното салдо по КФП беше на дефицит от 1.76 млрд. лв.

Данните показват добро изпълнение на приходната част на бюджета и увеличени харчене основно заради капиталовите разходи и европрограмите, които се натрупват в края на годината.

Общо постъпленията възлизат на 26.5 млрд. лв., което е 87.4% от разчетите. Спрямо същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 2.5 млрд. лв., което е 10.5%. В структурно отношение данъчните приходи растат с 1.44 млрд. лв. (7.5%), неданъчните приходи със 160 млн. лв. (5.4%), а постъпленията от ЕС – с 908 млн. лв. (48.3%).
Битката с контрабандата очевидно вече дава резултати и през октомври се наблюдава добро изпълнение на приходите от ДДС и акцизи. Постъпленията от ДДС са 86.1% от планираните за годината, като невъзстановеният данъчен кредит на фирмите от държавата е 170.4 млн. лева към края на октомври. Изпълнението при приходите от акцизи е още по-добро – 89.5% от разчетените за годината.

Добро е и изпълнението на приходите от социалноосигурителни и здравни вноски, като са събрани 5.68 млрд. лв., което е 85.5% от разчетените за годината.

За разлика от последните две години, сега Брюксел е доста по-щедър към нас, като към края на октомври са ни преведени  93.1% от планираните средства за годината или 2.78 млрд. лв.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към ЕС, са 26.47 млрд. лв., което е 80.6% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 689.8 млн. лв. (2.7%). В структурно отношение ръст се отчита основно при капиталовите разходи, докато текущите нелихвени разходи са близки номинално до отчетените за същия период на предходната година, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

През октомври фискалният резерв леко намалява спрямо предходния месец и е 10.2 млрд. лв., от които 9.7 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а останалите вземания от ЕС. За сравнение към края на септември депозитите на фискалния резерв в БНБ е банки бяха 10 млрд. лв./ Madiapool