Начало | Бизнес | Интересно | Ипотечни кредити ще се връщат предсрочно без такса след 1 година

Ипотечни кредити ще се връщат предсрочно без такса след 1 година

House sitting on calculator isolated on white

Всички ипотечни кредити ще могат да се връщат предсрочно без такса след първата година от отпускането.

Това е записано в изцяло нов Закон за ипотечния кредит, подготвен от финансовото министерство и пуснат за обществено обсъждане.

В момента текстове за предсрочно погасяване има в Закона за потребителския кредит, но те важат за заеми до 147 000 лв., пише „24 часа“.

С новия закон, предложен от ведомството на Владислав Горанов, този таван отпада и възможността за издължаване преди крайния срок вече ще важи за всеки ипотечен кредит независимо от размера му.

Ако сумата се върне, преди да са минали 12 месеца от отпускането, банката ще има право на обезщетение до 1% от остатъка.

Забранява се на банките да събират някои такси и комисиони, като например такива за одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. За едно и също действие не може да се събира такса повече от веднъж. Дава се възможност за сключване на два вида договори за ипотечен кредит. Първият предвижда този, който взема заема, да отговаря с цялото си имущество. При втория – само до размера на обезпечението.

Текстове в новия закон предвиждат възможността потребителят да се откаже от договор за кредит в рамките на 14 дни. Ако реши да го подпише, в договора трябва да има подробна информация за лихвата и условията, при която тя може да се промени, за размера на вноските, както и за общите разходи по кредита.

Трябва да е посочен и годишният процент на разходите, който включва главница, лихви, такси и комисиони. Той не може да надвишава 5 пъти наказателната лихва, която начислява държавата за просрочени задължения. Това в момента прави малко над 50% годишно.

„Проектът за закон е отражение на евродиректива. Условията на банките при отпускането на ипотечни кредити са съобразени с нея още от миналата година, когато бе променен Законът за потребителските кредити“, заяви Петър Андронов, председател на асоциацията на банките. Според него няма да има съществени промени в договорите за заеми, можело да се направят само технически корекции./ КРОСС