Начало | Шаржове | От мрежата | 15 закона за успех в живота

15 закона за успех в живота

Golden key in keyhole

1.   Любовта е основният закон на живота.

Любовта – това е пътя към израстването, развитието; самолюбието е път към деградацията. Следователно Любовта е основният и единствен закон на живота. Жив е само този, който обича; който не обича е мъртъв. Затова обичайте заради самата любов – любовта е диханието на живота.

 

2.   Вашият поглед върху нещата.

Ние виждаме света такъв, какъвто искаме да го видим. От нашите мисли и възгледи зависи ще бъде ли светът около на с прекрасен и добър или зъл и недружелюбен. Целият свят се намира в нашето съзнание, просто трябва да се научим да го виждаме в правилната светлина.

 

3.   Животът е прекрасен!

И всичко, което се случва с всеки в този свят има своето обяснение и предназначение. Ако вие сте се сблъскали със зло, помислете, защо е така. Вие просто сте видели всичко в неправилна светлина. Освободете се от оковите и се наслаждавайте на живота!

 

4.   Пътят, който избираме.

Чувствай се като Христос и ти ще бъдеш такъв. Чувствай се като Буда и ти ще бъдеш Буда. Чувството – това е животът, неговата сила и енергия, без която никакви интелектуални търсения не ще ви помогнат да познаете истината.

 

5.   Бъдете свободни!

В този момент, когато разбрах, че Бог живее във всеки човек, аз се проникнах от почтителност към всички хора, дори и към тези, които нищо не са направили за мен – в този момент Аз се освободих от робството и от всичко, което възпрепятстваше моето вътрешно израстване. Аз станах свободен!

 

6.   Не обвинявайте никого!

Ако сте протегнали ръка за помощ – помагайте и не порицавайте този, комуто помагате. Ако бездействате, благословете вашите братя и позволете им да вървят по своя път.

 

7.   Помагайте на околните!

Ако парите помагат на човека да прави добро – те са ценни, ако не, то това са само куп книжки, носещи зло и караници.

 

8.   Придържайте се към идеалите си!

Нашият дълг е да поддържаме другите в тяхната борба за живот в съответствие с високите идеи и в същото време да се стараем да направим техните мечти максимално близки до реалността.

 

9.   Вслушвайте се в своята душа!

Трябва духовно да се развивате. Никой не може да ви научи на духовност. Имате само един учител – вие самите.

 

10.   Бъдете самите себе си!

Най-добрата религия е просто да бъдете такива каквито сте. Доверявайте се на себе си!

 

11.   Няма нищо невъзможно!

Никога не мислете, че съществува нещо невъзможно за душата. Това е най-глупавата лъжа, която съществува. Най-голямата грешка е да мислите, че сте много слаби, за да осъществите желаното.

 

12.   У вас има Сила.

Цялата енергия на вселената ни принадлежи. Ни сами закриваме очи с длани, а после крещим, че наоколо е тъмно.

 

13.   Учете се всеки ден!

Задачата на човечеството е да получава знания. Днес те са неотделима част от нашия живот. Всички знания са заключени вътре в нас и могат да бъдат изнесени навън. Учението е постепенно сваляне на пелените от невежество от душата и придобиване на знанията, чийто безкраен източник е заключен в нас.

 

14.   Будете искрени!

Може да се пожертва всичко заради правдата, но не трябва да се жертва правдата за какво и да било.

 

15.   Мислете разностранно!

Всички различия в този свят са не в качеството, а в степента, затова Единство е цялата тайна и ключ към всичко.