Начало | Новини | Национални | Забраняват отоплението на дърва и въглища

Забраняват отоплението на дърва и въглища

дърва за огрев

От следващата година ще бъде забранено отоплението на дърва и въглища. Промените са предвидени в директива на Европейския съюз, която цели да се намалят вредните емисии във въздуха.

Твърдите горива ще бъдат заменени с брикети от биомаса или друго екогориво.

екобрикети

Пазарното проучване на Четвърта власт сред складовете на едро и дребно, подготви следните видове и цени:

1. ЕКОБРИКЕТИ „оризови люспи“ – цилиндрична форма.
екобрикет 1Описание: Произведени от широколистна дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични – 4700 – 5400 ккал.
Остатъчна пепел – 2- 3%
Съдържание на сяра – 0.04%
Влажност – 5- 6%
Размер: диаметър 8 см., дължина 20- 30 см.
Опаковка : фолио пакет 5 кг.

2.ЕКОБРИКЕТИ Тип „Бор“ – малък калибър – цилиндрична форма.
екобрикет 2Описание: Произведени от иглолистна дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични – 4700 – 5200 ккал.
Остатъчна пепел – 2- 3%
Съдържание на сяра – 0.04%
Влажност – 5- 6%
Размер: диаметър 4-5 см., дължина 4- 6 см.
Опаковка : чували 10 кг.

3.ЕКОБРИКЕТИ Тип „Дъб“ – цилиндрично – осмоъгълна форма с отвор в средата.
екобрикетиОписание: Произведени от широколистна дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични – 4700 – 5800 ккал.
Остатъчна пепел – 2- 3%
Съдържание на сяра – 0.04%
Влажност – 5- 6%
Размер: диаметър 8-9 см., дължина 20- 30 см.
Опаковка : чували 20-25 кг.

  ЦЕНА ЗА ЕКОБРИКЕТИ „оризови люспи“

Количество закупена стока Цена в лв./тон Цена пакет
5 кг. в лв.
До 1000 кг. 330 лв/тон 1,70лв.
От 1000 до 3500 кг. 300 лв./тон 1,50 лв.
Над 3500 кг. 280 лв./тон 1.40лв.

ЦЕНА ЗА ЕКОБРИКЕТИ Тип „Бор“ – малък калибър

Количество закупена стока Цена в лв./тон Цена опаковка
10 кг. в лв.
До 1000 кг.  500 лв.
5.00 лв.
От 1000 до 3500 кг. 450 лв.
4,50 лв.
Над 3500 кг.  400 лв. 4,00 лв.

ЦЕНА ЗА ЕКОБРИКЕТИ Тип „Дъб“ – цилиндрично – осмоъгълна форма с отвор в средата

Количество закупена стока Цена в лв./тон Цена чувал
20 кг. в лв.
До 1000 кг. 10.00 лв.
От 1000 до 3500 кг. 450 лв./тон 9.00 лв.
Над 3500 кг.  400 лв./тон 8.00 лв.

При съпоставка с цената на Руските въглища, които се търгуват по 270 лева за тон в складовете на дребно, новата мярка ще ощети нашенеца със средно 100 лева за тон.