Начало | Новини | Национални | Културни дейци на протест

Културни дейци на протест

библиотека 2

Ден на недоволството на работещите в музеите и галериите, читалищата и библиотеките. Националният протест се организира от двата синдиката – “Подкрепа” и КНСБ.

Причина са заложените за сектора средства в проектобюджет 2016 г. По изчисления на синдикатите не достигат между 15 и 20 милиона лева за сектора.

Всяка синдикална структура ще избира как ще протестира днес – символично, с плакати, обръщения, декларации, обявяване на час на затворени врати.

На 10 декември недоволните ще подкрепят протеста на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, а от януари ще имат готовност да влязат в процедура на преговори и ефективни стачни действия.

Специалистите в музеите и галериите настояват да бъде увеличен бюджетът в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството.

Те искат да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музея и галерии с регионален характер. Специалистите настояват още да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и брой сгради и да бъде увеличена средната работна заплата в сектора, минимум с 50%, за да достигне равнището на средната работна заплата в България./ БНТ