Начало | Общество | Обществен живот | Деца в социален център са заключвани за наказание и са пиели успокоителни

Деца в социален център са заключвани за наказание и са пиели успокоителни

ръка с усмивка

Деца от центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на фондация „Смайл България“ в София са били затваряни в санитарното помещение. Еднократно са им дадени и непредписани от лекар транквиланти.

Това е установила проверка на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съобщиха от агенцията.

Допуснат е и случай на явно толериране на две от децата, довел до сериозни конфликти с останалите и провокирал прояви на неприемливо поведение, е установила още проверката. Освен това не е била осигурена безопасна среда, а организацията на работа не е гарантирала качествена грижа за настанените деца, заключват проверяващите.

В центъра, който функционира от април 2015 г., са настанени 4 деца – две двойки брат и сестра, преместени от дом за деца, лишени от родителски грижи и от приемно семейство. За нито едно от тях на управителя на центъра не са предоставени досиета от предишните настанявания.

За всяко от децата в центъра е оформено ново досие, но не са изготвени изскуемите документи – оценка на потребностите на всяко дете и индивидуален план за грижа. В центъра не е назначен и психолог.

Прокуратурата реагира, след като стана ясно, че деца от дом в София са били заключвани и упоявани. Това става ясно от съобщение на пресцентъра на обвинението.Ето какво гласи то:

По повод разпространени в средствата за масова информация данни за проявено недопустимо отношение спрямо деца в център за настаняване от семеен тип в гр. София (принудително затваряне в санитарни помещения, предоставяне на успокоителни лекарства без лекарско предписание и т.н.), Софийската районна прокуратура се самосезира и разпореди проверка по случая.

От Държавната агенция за закрила на детето ще бъде изискана цялата налична информация от извършената проверка (доклади, снети обяснения, документи за статута и функционирането на споменатия център за настаняване) и въз основа на същата ще се извърши преценка налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление против младежта (глава ІV, раздел ІІ от НК).

Проверката ще приключи в 10 дневен срок.