Начало | Новини | Национални | България – лош пример за неправомерно раздадени европари

България – лош пример за неправомерно раздадени европари

европариЕвропейската сметна палата посочи България сред страните – лош пример в практиките по обществените поръчки и усвояването на европари.

Най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за „Икономическо, социално и териториално сближаване“, които ползват новите членки като България. Това пише в доклада на одиторите на ЕС за 2014 година. 5,7% от разходите изобщо не е следвало да бъдат направени, защото парите не са използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС, съобщи БНР.

Председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра представи основните моменти от доклада пред депутатите от комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент в Брюксел.

Общият процент на усвояване на средствата, все още е твърде нисък, за да се очаква, че всички средства ще бъдат използвани, пише в доклада.

Особени проблеми са констатирани в пет държави – България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия, където нивата на усвояване на европарите е значително под средното за Европейския съюз. В четири от тези страни общият размер на средствата, които все още не са заявени за плащане от бюджета на Съюза, варират на 15 на сто, или повече от техните годишни държавни разходи.

Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още седем държави. Шест на сто от изчисления процент на грешки, са свързани с нередовни процедури за договаряне на търговете.

Страната ни е дадена като пример за лоша практика да се плащат пари по програми в земеделието на фирми, които не са отговаряли на изискванията. Става дума за мярката „добавяне на стойност“ към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било конкретно насочено. Въпреки че критериите за подбор са били определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй като наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които надвишават нуждите.

Всяка година Европейската сметна палата извършва одит на приходите и разходите от бюджета на ЕС. Общият размер през 2014 година възлиза на 142,5 млрд. евро, или около 300 евро на всеки гражданин./Дир.бг