Начало | Икономика | Национална | Бюджет 2016 с нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв.

Бюджет 2016 с нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв.

чували за париДен след първия тур на местните избори финансовото министерство публикува проекта за Бюджет 2016. Според него догодина ще бъде поет нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв. От тях до 3,9 млрд. лв. могат да бъдат взети по линия на споразумението за дилърство с четири банки, което беше сключено миналата годна. Парите ще са необходими за рефинансиране на стари задължения и за финансиране на бюджетния дефицит, мотивираха се от ведомството на Владислав Горанов. Таванът на държавният дълг обаче не трябва да превишава 26,6 млрд. лв., което е 30,1% от очаквания за 2016 г. БВП, пише вестник „Труд” в голяма публикация. Според проектобюджета и 3-годишната прогноза на Министерството на финансите, която също беше публикувана вчера, икономиката на България ще нарасне с 2,1% догодина и брутният вътрешен продукт (БВП) ще достигне 88,28 млрд. лв. Прогнозата за ръста на икономиката се различава леко от данните, обявени преди месец от ведомството, в есенната макроикономическа прогноза на ведомството. Тогава в нея беше заложено увеличение на БВП от 2,3%. Експертите от финансовото министерство обаче очакват добро развитие на икономиката през следващите години. Според 3-годишния план ръстът на БВП ще достигне 2,7 на сто през 2018 г. Двигател на растежа ще бъде вътрешното търсене, прогнозират от Министерството на финансите. Очаква се догодина темпът на нарастване на потреблението да се ускори до 1,3%. Според прогнозите обаче през следващата година растежът на инвестициите ще се забави. Причината е стартът на европроектите по новата финансова рамка до 2020 г. и необходимото време за техническото им оформяне, отчитат от финансовото министерство. На пазара на труда също се прогнозира оживление заради възстановяването на вътрешното търсене. Например безработицата догодина ще се понижи до 9,1% от сегашното й ниво от 9,9 на сто. През 2017 и 2018 г. се очаква тя да достигне дори още по-ниски стойности от съответно 8,5 и 8%. Доходите на работниците от труд също ще се увеличават. За следващата година се очаква ръст на заплатите с 3,6 на сто. Очаква се още догодина инфлацията да се ускори до 0,5%. През 2017 г. и 2018 г. тя ще бъде съответно 1 и 1,9%. От финансовото министерство посочват още, че планираното увеличение на акциза на цигарите ще има слабо влияние върху общото увеличение на инфлацията. Според средносрочната бюджетна прогноза България няма да има балансиран бюджет до 2018 г. Като се има предвид предложената актуализация, дефицитът през тази година ще бъде 3,3%, а за следващата се очаква да бъде 2 на сто. За 2017 г. и 2018 г. той ще е съответно – 1,4 и 1%. Дефицитът трябва да бъде намален с по-голяма стъпка догодина. Причината е, че се очакват близо 1,35 млрд. лв. повече приходи в бюджета спрямо актуализираната прогноза за 2015 г. В същото време се очаква разходите да се увеличат едва с 271,3 млн. лв. Така заложеният дефицит за 2016 г. е 2 на сто. Въпреки уверенията на финансовия министър Владислав Горанов, че не се налага актуализация на държавния бюджет за 2015 г., той все пак ще бъде променен. Приходите ще бъдат завишени с 832,76 млн. лв., а разходите – с 882,50 млн. лв. Актуализацията се отразява и на предвидените приходи и разходи по консолидираната фискална програма. По нея приходите се увеличават с 1,3 млрд. лв. спрямо предварителните разчети за 2015 г. до 31,6 млрд. лв. Разходите също нарастват с 1,7 млрд. лв. до 34,5 млрд. лв. Това води до увеличение на бюджетния дефицит на 3,3% от БВП, при заложени 3% в момента. Промяната се предлага чрез преходните и заключителните разпоредби към законопроекта на новия държавен бюджет за 2016 г. Актуализацията се налага заради изтичането на първия програмен период за усвояването на еврофондовете и необходимостта да се осигурят повече средства за национално съфинансиране на проектите. Освен това повечето министерства не успявали да се вместят в заложените тавани на разходите за персонал, обясниха от финансовото министерство. Общо 387,8 млн. лв. от цялото увеличение на разходите е предвидено за 13 министерства и държавни структури. Най-много средства допълнително ще получи МВР – 180 млн. лв., а Министерството на отбраната взема още 57,2 млн. лв. И двете ведомства ще използват по-голямата част от средствата за покриването на разходите за персонал. Още средства получава Министерският съвет, а също и министерствата на външните работи, правосъдието, здравеопазването, туризма, земеделието и транспорта. Отделно от харчовете за министерствата с 494,7 млн. лв. се увеличават разходите по сметката за средствата от ЕС. От тях 370,7 млн. лв. се пренасочват към фонд „Земеделие“, а 124 млн. лв. – към Националния фонд към финансовото министерство. Според доклад на аграрния министър Десислава Танева общо 1,41 млрд. лв. трябва да бъдат разплатени по проекти на земеделците по изтичащата програма за селските райони до Нова година. В следващите три години пенсиите ще се увеличават средно с по около 9 лв., като това ще става от 1 юли на съответната година. През 2016 г. увеличението ще е с 2,5%, през 2017 г. – с 2,7%, а през 2018 г. – с 2,8%. Таванът на пенсиите ще остане 910 лв. до края на 2018 г., според актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (2016-2018 г.). От 2017 г. увеличението няма да е по швейцарското правило (сбор от 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията), а по нова формула. Всички пенсии (и нови, и стари) ще се преизчисляват, като се повишава стойността на всяка година осигурителен стаж. От 1 юли 2017 г. коефициентът ще се повиши от сегашните 1,1 на 1,130, а от 1 юли 2018 г. от 1,130 на 1,161. Семействата, които получават детски добавки, пък ще се увеличат с около 10 000 догодина, ако бъде прието предложението от 1 юли 2016 г. помощта да се получава от домакинства с до 400 лв. доход на човек. Сега прагът е 350 лв. В момента около 500 000 семейства вземат добавки за близо 780 000 деца. Увеличава се и еднократната помощ при раждане на трето дете. Сега тя е 200 лв., а от 2016 г. ще стане 300 лв. От догодина ще се въведе и еднократна помощ при осиновяване, която ще е 250 лв. По-високи заплати ще получат догодина учителите и непедагогическият персонал в училищата. Повишението е записано в проектобюджета за догодина и за целта са заложени 80 млн. лева. Стандартът за издръжка на ученик, на база на който се формират възнагражденията в системата, се увеличава на 5,7 на сто. Колко точно ще получи всеки един работещ в образованието ще се реши днес на отраслов съвет. Идеята е не всеки учител да вземе един и същи процент към заплатата си, а да има деференциран подход, като хората с минимални заплати да вземат по-голям процент. Проектобюджетът предвижда още пълно финансиране на целодневната организация в училищата, включително и за 6-и клас. За целта се отпускат 122 млн. лв. За първи път за сметка на държавния бюджет ще се изплащат обезщетенията на учителите от детските градини. Сега това ставаше през сметките на градините. Голяма промяна ще има за висшите училища – с 20 на сто се намалява субсидията за професионалните направления, които са показали незадоволителни резултати в качеството на обучението и липса на връзка с пазара на труда. 28,9% повече има за педагогическите науки, природните, математиката, информатиката, техническите науки, аграрните науки и ветеринарната медицина. Вътрешното министерство ще получи догодина с 80,2 млн. лв. повече, отколкото е бил бюджетът му през 2015 г. В сметката обаче не е включена предлаганата актуализация на бюджет 2015, с която ведомството получава допълнителни 180 млн. лв. Догодина са заложени 1 милиард и 111 милиона лева разходи в МВР. От тях за “Персонал” са 999 664 000 лв., което надхвърля с 63,8 млн лв. средствата за заплати, извънреден труд и обезщетения на полицаите през тази година преди актуализацията. Министерството на отбраната ще получи около 5 млн. лв. повече в бюджета си за 2016 г. – 959 млн. лв. Само преди няколко седмици Министерският съвет прие да поддържа по-високо ниво на бюджета за отбрана през следващите години, като до 2020 г. се достигне до 2% от БВП. За 2016 г. правителството обещаваше бюджетът да бъде на нивото от 2014 г., когато армията получи 1,02 млрд. лв. /БГНЕС