Начало | Икономика | Експертни мнения | Производителите на енергия от биомаса не са съгласни с предлаганите от КЕВР намаления в цените (ОБЗОР)

Производителите на енергия от биомаса не са съгласни с предлаганите от КЕВР намаления в цените (ОБЗОР)

токКрайното решение за определяне цената на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса трябва да стане ясно на 5 ноември. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага намаление на преференциалните цени на електричеството, което се произвежда от ВЕИ дружествата, работещи с оборска тор.

Производителите изразиха позиция, че не са съгласни с предлаганите от КЕВР преференциални цени. Това стана ясно по време на проведеното обществено заседание за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса. В него участие взеха предствители на „Енерго Про”, инж. Огнян Винаров – представляващ движение „Ден“ и Граждански контрол, Даниела Стоичкова – представляваща Асоциацията на свиневъдите в България, Яков Джаров – представляващ „Био Ен”, Александър Воденичаров – представляващ „Балканика Енерджи“ и Венцислав Митоски, който представляваше сдружението на протестиращите „Освобождние“. КЕВР предлага цената за електрически централи с инсталирана мощност до 500 киловата да бъде 340,69 лева за мегаватчас без ДДС, а цената за електрически централи с инсталирана мощност над 500 киловата до 1,5 мегавата да е 306,28 лева на мегаватчас, без ДДС. За производството на електроенергия от централи с мощност до 500 киловата по комбиниран начин и с индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, предложената преференциална цена е 309,11 лева за мегаватчас, без ДДС.

В доклада на Комисията се посочва, че в ценообразуващите елементи, формиращи преференциалната цена е установено съществено изменение. Едно от тях е свързано с това, че от три месеца ВЕИ централите трябва да използват 60% оборски тор за производство на ток по комбиниран начин, а не както до по-рано 50%. Производителите на този тип електроенергия се обединиха около позицията, че това не е достатъчно основание за намаляване на цените. Даниела Стоичкова от Асоциацията на свиневъдите в България заяви, че няма основания за нова ценова група, тъй като няма промяна в пределите на мощностите, в технологията и в суровината. Тя посочи, че ако има нова цена, тя трябва да е много по-висока от предишната, защото увеличаването на обема на тор предвижда по-големи експлоатационни разходи. Стоичкова предупреди, че с намаляването на преференциалните цени, ще се убие единственият тип ВЕИ, което не пречи, а помага. В срок от две седмици всички страни, които имат възражения и предложения към доклада на работната група могат да изпратят писмено становище до КЕВР. На закрито заседание на 5 ноември Комисията трябва да вземе окончателно решение за определяне на цените на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса.
Весела ПЕТРОВА/Фокус