Начало | Новини | Национални | Имаме най-много бездетни домакинства, отчете Евростат

Имаме най-много бездетни домакинства, отчете Евростат

евростат 2В България живеят около 2,8 милиона домакинства, като най-висок е процентът на единичните домакинства без деца (26,5 на сто).

Такъв всъщност е най-често срещаният тип домакинство в ЕС – отделният човек да живее сам – 32,7 на сто от регистрираните близо 220 милиона домакинства в Евросъюза.

Най-висок е делът на самотните домакинства в Швеция – близо 47 на сто, Финландия, Дания и Германия – по около 40 на сто. Най-малко самотни домакинства са регистрирани в Малта и Кипър – по около 20 на сто.

При последното преброяване на населението през 2011 г. НСИ отчете, че най-висок е бил процентът на едночленните домакинства – 30,8 на сто.

Втора по численост у нас е бройката на семейни двойки без деца – 25,6 на сто от общия брой на частните домакинства. Двойките с деца съставляват 17,4 на сто от общия брой домакинства, а единичните домакинства с деца – 2,8 на сто, показва анализ на Евростат за структурата на населението в ЕС-28 през 2014 г., цитиран от БТА.

Според преброяването през 2011 г. двучленните домакинства са били 28,4 на сто, а домакинствата с едно, две или повече деца, съответно – 20 на сто, 13 на сто и 7 на сто. Броят на едночленните домакинства у нас от 662 853 през 2001 г. е нараснал до 925 385 през 2011 г., отчете още НСИ.

Според анализа на Евростат едно домакинство у нас има 2,4 членове средно. По този показател попадаме в една група с Белгия, Гърция, Латвия Литва и Словения.

Най-големите домакинства в ЕС са регистрирани в Хърватия (2,8 броя членове средно) и Малта, Кипър, Полша, Румъния и Словакия (по 2,7 броя членове в семейство).

Най-малки домакинства в рамките на ЕС са регистрирани в Швеция и Германия – по 2 членове в домакинство.

Като цяло най-много домакинства има регистрирани в Германия – около 40 милиона, Великобритания и Франция – по около 28 милиона. Най-нисък е броят на регистрирани домакинства в Малта – около 150 хиляди и Люксембург – около 220 хиляди./ Дир.бг