Начало | Новини | Национални | ДПС осъди България в Страсбург заради касирания вот в Турция

ДПС осъди България в Страсбург заради касирания вот в Турция

под игото
ДПС, неуспелият депутат Рушен Риза и 101 гласоподаватели осъдиха България в Страсбург заради отменения от Конституционния съд вот в Турция през 2009 г.

Жалбата бе подадена в Европейския съд за правата на човека в Страсбург още през септември 2010 г. ДПС загуби един депутат от разместването на мандатите, до което се стигна след дело, заведено от РЗС. Конституционният съд обаче отказа да образува дело. Аргументът на конституционните магистрати бе, че вещи лица са открили проблеми с неподписани протоколи в 23 секции в Турция. В тях са подадени над 18 000 гласа, които бяха обявени за недействителни.

Вчера Европейският съд за правата на човека днес постанови, че с касирането на вота и пренареждането на мандатите, с които ДПС изгуби едно място в парламента, е нарушен чл. 3 от Протокол №1 към Евроконвенцията, съобщи „Правен свят“.

Този член гласи: „Βисокодоговарящите страни се задължават да провеждат свободни избори през разумни интервали от време, с тайно гласуване, и при условия, осигуряващи свободното изразяване на мнението на народа при избиране на законодателното тяло„.

Европейският съд приема отмяната на резултатите в Турция от парламентарните избори през 2009 г. като намеса в активното избирателно право на гласоподавателите и в пасивното избирателно право на ДПС и Рушен Риза.

Предвид констатираните недостатъци във вътрешното право, както и липсата на всякаква възможност за провеждане на нови избори, решението на КС, което се основава на чисто формални аргументи, е довело до неоправдано нарушаване на правата на жалбоподателите„, пише в решението.

Съдът в Страсбург обаче е отрязал претенциите за материална компенсация на партията и Риза, който е и зам.-председател на ДПС. Той искаше над 75 000 евро за имуществените и морални вреди, които твърди, че е претърпял.

Според магистратите в Страсбург, установяването на нарушение представлява достатъчно справедливо обезщетение.

Съдът присъжда солидарно на ДПС и гласоподавателите 6000 евро за разноски по делото.