Начало | Политика | Актуално | Обсъждат закон за регламентиране на равните права между мъжете и жените

Обсъждат закон за регламентиране на равните права между мъжете и жените

мъже и жени
До края на месеца се очаква правителството да приеме Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Във вторник проектът бе публикуван за обществено обсъждане.
Приемането на закона не би трябвало да отнеме много време и от Народното събрание, тъй като съдържа едва 16 члена. Приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е в изпълнение на национални програмни документи и ангажименти по международни договори, включително и на Договора за членството на България в ЕС. Законът ще гарантира на жените и мъжете да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на пола им и различното им поведение, а техните стремежи и потребности да се вземат под внимание и да се оценяват и поощряват равностойно. Законът има за цел да гарантира достъп на жените и мъжете до всички сфери на обществения живот и постигане на личностна и професионална реализация и развитие. Законът трябва да осигури балансирано представителство на жените и мъжете във властта и вземането на решения във всяка област на живота. Друга от целите на новия нормативен акт е чрез оценка на въздействието на стратегически документи и законодателство, да се осигури неутрализиране на дискриминационните ефекти и да се насърчи равнопоставеността на половете. Законът за равнопоставеност предвижда и институционализирането на фигурата на “координатор по равнопоставеност на жените и мъжете”. Това ще са служители в централната администрация /министерства, агенции, комисии и др./ и териториалните органи на изпълнителната власт /областните администрации/, които ще следят за равнопоставеност между половете. Определянето на тези служители ще трябва да стане в срок от шест месеца след влизането в сила на закона. Държавната политика в сферата и занапред ще се координира от Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, който се председателства от министъра на труда и социалната политика. Представители в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете ще имат централната власт, работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините и неправителствения сектор. /БГНЕС

Коментар на „Четвърта власт“: Закона за равнопоставеността между мъжете и жените ме кара да се сещам за закона за правата на малцинствата. Не знам защо…