Начало | Новини | Национални | НС разшири покритието на „Гражданска отговорност“

НС разшири покритието на „Гражданска отговорност“

Гражданска отговорностПовишаването на обезщетението по „Гражданска отговорност“ няма да доведе до увеличаване на премиите по застраховката, смята Менда Стоянова.
Ако има такова (увеличение), вероятно още след няколко месеца пазарът ще го регулира в правилната посока – надолу, коментира председателят на парламентарната бюджетна комисия пред журналисти в парламента във връзка с приетия на първо четене днес нов Кодекс за застраховане.

Застраховката “Гражданска отговорност” може да се увеличи с до 30% от догодина заради законовите промени, прогнозираха експерти.

Текстове в проектозакона предвиждат за всяко моторно превозно средство на територията на България, което не е спряно от движение, да има сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за следната минимална застрахователна сума:
– за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
– за вреди на имущество /вещи/ – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Депутатите включиха случаите, в които вредите са причинени по време на движение на автомобила в резултат на влошаване на здравословното състояние на водача, довело до произшествие, предаде БТА.

В приетия на първо четене правителствен проект на Кодекс за застраховане законодателят разписа „Гражданска отговорност“ да покрива и случаите, ако шофьорът е недееспособен; вредите са причинени от устройство или инсталация на превозното средство; щетите са причинени на трети лица като пряко следствие от отварянето на врати на моторно превозно средство по време на движение или тогава, когато превозното средство е спряло.

Покритие ще има и за вреди, причинени в резултат на повреда на превозното средство, довела до произшествие.

Предвижда се още при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ да се въведе покритие срещу единна премия както за България и държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и за всички страни от системата „Зелена карта“.

Парламентът гласува петгодишният давностен срок по „Гражданска отговорност“ да тече от датата на настъпване на застрахователното събитие само по отношение на правото на пряк иск на увреденото лице към застрахователя;
Нов давностен срок предвидиха депутатите и когато застрахованият причинител на вредата е обезщетил увреденото лице със собствени средства. Той ще е от датата на плащането на обезщетението от причинителя.

Парламентът записа също възможност за застраховане на имущество по договорена стойност – фиксирана в договора парична сума, която трябва да се изплати в случай на настъпване на застрахователното събитие, без да се изследват размерът на реално причинената вреда или реалните разходи за нейното отстраняване.

Депутатите гласуваха и промени в разпоредбите, свързани с несъстоятелността на застрахователите, като ролята на синдик ще се изпълнява от Гаранционния фонд

Предвидено е ново основание за заличаване на регистрацията на застрахователен посредник, когато не плаща, плаща със закъснение с повече от десет работни дни след предвидените в закона или в договор срокове, или се издължава само частично.

Ще поскъпне ли застраховката?

Председателят на бюджетната комисия я НС Менда Стоянова заяви, че не смята, че повишаването на обезщетението ще доведе до увеличаване на премиите, които се плащат по застраховките.

„Ако има такова увеличаване, вероятно след няколко месеца пазарът ще го регулира в правилната посока, а именно надолу“, каза Менда Стоянова./ дир.бг