Начало | Бизнес | Интересно | ДДС ще се възстановява частично за покупки над 5000 лв.

ДДС ще се възстановява частично за покупки над 5000 лв.

горанов министър на финансите
ДДС ще се възстановява частично за покупки над 5000 лева, ако те се използват и за лични, и за служебни цели. Кешовите разплащания ще се ограничат до 5000 лева.
Това е записано в проекта за данъчни промени, приет от кабинета. Прагът за ДДС е по-нисък от очаквания – между 35 000 и 50 000 лева, какъвто бе договорен преди седмица със социалните партньори, но е и доста по-висок от предложеното от МФ 700 лв. Така промяната ще засегне много по-голям кръг от активи, отколкото беше очаквано – само скъпи коли и недвижми имоти.

Целта на промените е да се ограничи използването на фирмено имущество за лични цели.

Ако собственикът на фирма иска да си възстанови частично или изцяло данъчния кредит, той ще трябва да обяви методика пред Националната агенция за приходите. Тази методика ще описва разпределението на използването на активите между служебните и личните цели.

С друга промяна кешовите разплащания ще се ограничат до 5000 лева, което е три пъти по-нисък праг от настоящия.

Храмовете няма да плащат такса смет

Храмовете, молитвените домове и манастирите се освобождават от плащането на такса за битови отпадъци при условие, че имотът не се ползва със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.

Отпадат изключенията, при които петролните бази можеха да не се регистрират и отчитат доставките (например, наличието на собствена измервателна система и плащания само по банков път) и към тях ще се прилага общият режим, какъвто е за останалите търговци на горива.

Земеделските земи

Поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти, гласи друга промяна.

Сградите, обновени с публични средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да се освобождават от имотен данък. С проекта се предлага удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 г., който е максималният, позволен от евродирективата.

За дипломатическите мисии

В ЗДДФЛ е предложена промяна, съгласно която се предоставя възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях.

Също така е предвидена промяна, съгласно която се въвежда ред за авансово облагане на доходите от други източници.

Предвидена е възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби./ дир.бг