Начало | Икономика | Експертни мнения | Препоръките на МВФ и СБ: БНБ да сменя шефове в търговските банки

Препоръките на МВФ и СБ: БНБ да сменя шефове в търговските банки

бнб

Част от препоръките на двете институции са свързани с корпоративното управление, одитиращите фирми, комуникацията между регулаторите и специфични рискове

Българската народна банка (БНБ) да разполага с правомощия да поиска промени в ръководните органи на търговските банки, ако даден член или членове не изпълняват ефективно отговорностите, свързани с корпоративното управление, да може да поиска смяна или ротация на одитиращата компания и да има достъп до документите на одиторите, както и да има повече власт над акционерите в банките, които вече не изпълняват условията да притежават акции. Това са част от препоръките на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ), отправени към БНБ за подобряване дейността на банковия надзор, обобщени в 29 основни принципа в доклад с обем от 244 страници, цитиран от investor.bg. Сред съветите на международните институции са още обръщане на по-голямо внимание на оперативните рискове в банките, поддържания капитал, по-големите сделки по сливания и придобивания, проверките на място в банките.

Препоръки са отправени относно подобряване цялостната дейност на управление „Банков надзор“ на БНБ, включително компетентността на служителите, но те вече до известна степен са адресирани от ръководството на централната банка в Плана за реформиране и развитие на банковия надзор до септември 2016 г.

МВФ и СБ препоръчват на БНБ да разполага с повече правомощия да поиска смени в ръководните тела на търговските банки, ако членовете на органите не изпълняват ефективно своите отговорности с цел по-добро корпоративно управление. Отделно, но в този дух, е и съветът БНБ да може да изиска от банките да променят своята вътрешна организация или структура и да съкращават служители, различни от висшия мениджмънт, като например служители в отделите за оценка и управление на риска, жалби, кредитна оценка и тези, свързани с прането на пари.

„Да се гарантира, че банките трябва да известяват БНБ и че са налице правни основания за защита на лицата, които уведомяват БНБ, ако са налице съществени проблеми, които биха се отразили на работата или коректността на членовете на Борда на директорите или членовете на висшето ръководство“, пише в доклада в тази връзка.

Според международните институции е нужна по-честа оценка на корпоративното управление в търговските банки, като банковите инспектори да тестват качеството на корпоративното управление и как то влияе върху изводите им относно цялостния анализ, рейтингите и евентуалните действия на банковия надзор.

От БНБ коментират, че като централна банка на държава членка е трудно да се спазват всички релевантни и приложими европейски закони в областта на банковите услуги, отнасящи се до капиталовите изисквания, управлението на риска, възстановяването и преструктурирането на банки, защитата на депозантите и други.

А европейските директиви и регламенти често се различават от Базелските основни принципи за ефективен банков надзор, върху които МВФ и СБ са базирали своите препоръки.
„Ето защо за някои сфери или препоръчани подобрения е трудно или дори невъзможно да бъдат наложени по-стриктни изисквания спрямо приложимата рамка в ЕС“, пишат в коментарите си от БНБ и допълват, че всяка стъпка се следи зорко от органите в Брюксел. „Имайки това предвид, БНБ се опитва да постигне подходящ баланс между пълното прилагане на европейската рамка и подобряване ефективността на подходите за банков надзор в дефинираните области.“

МВФ и СБ препоръчват още, съобразявайки се с европейската рамка, БНБ да гарантира, че разполага с правомощия да настоява за смяна на одитиращата компания при съмнения за слаб одит или други надзорни съображения. Освен това централната банка би следвало да настоява за ротация на одитиращите фирми и за правото на достъп до работните документи на одиторите, както и до писмото на одитора до мениджмънта. В тази връзка БНБ коментира, че ще приеме мерки за задължителна ротация на одиторската фирма на дадена банка.

Друга препоръка на двете институции е БНБ да има повече правомощия над акционерите, които вече не изпълняват изискванията за притежаване на акции. В тази връзка те съветват в законодателството да се включи възможност банките да уведомяват банковия надзор относно евентуална информация, която би повлияла негативно на устойчивостта на мажоритарния собственик или акционер, който има контролиращо участие. /БЛИЦ

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...