Начало | Икономика | Национална | 2 000 000 лева за интеграция на ромите

2 000 000 лева за интеграция на ромите

цигани
Общо 2 000 000 лв. ще даде Администрацията на Министерския съвет за “Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020”. Това стана ясно от обявена в понеделник обществена поръчка по един от подпроектите, чиято крайна цел е създаването на “Система”-та за мониторинг на ромската интеграция, предаде репортер на БГНЕС. Поредният проект, посветен на интеграцията на малцинствата, се финансира по новата европейска програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Така управляващите продължават наложената “традиция“ от стария програмен период за разходването на финансов ресурс от еврофондовете за изготвянето на анализи, концепции и стратегии, а не за реални инвестиции в приобщаването на ромската общност. Конкретната обществена поръчка, която е обявена от Националния съвет по етническите въпроси, който е към Администрацията на МС, е за “преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни с фокус върху ромите, които да подават данни и информация към “Система”-та и възлиза на близо 200 000 лв.
цигани 2
Изпълнителят ще се избира на база “най-ниска цена”. Кандидатстващите трябва да разполагат и с редица “експерти” по етнически въпроси, статистика и др. След изготвянето на анализа на българското законодателство, отделните структури и идентифициране на добрите практики при ромската интеграция, от Националния съвет, който се явява бенефициент по ОП РЧР 2014-2020, ще обявят и други обществени поръчки, с които ще се осъществят следните четири дейности: изготвяне на концепция на “Системата”; нейното изграждане, пилотно тестване и обучение; организация и управление на проекта; информация и публичност”. От документацията става ясно още, че максималната допустима сума за реализирането на “Система”-та e 2 млн. лв. – 1 700 000 лв. от еврофондовете и 300 000 лв. от националния бюджет. Част от средствата ще отидат за закупуване на три сървъра със система за архивиране, 1 многофункционално устройство за принтиране, общо 20 компютъра и обучение на общо 600 експерти, както и за възнаграждения на екипа по проекта. Основната цел на Проекта, възлизащ по предварителни разчети на до 2 млн. лв., е да подпомогне интеграционните политики, като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията/неуспехите от провежданата Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България. По всичко изглежда старта на процедурите по изпълнение на проекта са изключително закъснели. В документацията е посочено, че продължителността на проекта е девет месеца и с планиран край на изпълнение 31 декември 2015 г., което означава, че със сигурност ще бъде направено искане за удължаване на срока на изпълнението на дейностите по проекта. /БГНЕС