Начало | Общество | Обществен живот | Национален информационен ден за осиновяването

Национален информационен ден за осиновяването

сираче

Национален информационен ден за осиновяването се провежда днес в страната.

Инициативата е на Асоциация „Осиновени и осиновители“ и има за цел да се повиши чувствителността и информираността на обществото по темата, както и да насърчи формирането на общности от осиновители за подкрепа и взаимопомощ.

В събитието се включва и Държавната агенция за закрила на детето с Ден на отворените врати в приемните си в София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе и Враца.

В приемните на Държавната агенция за закрила на детето експерти ще консултират гражданите по въпроси, свързани с правата на децата и процедурата за осиновяване – какви документи са необходими, къде се подава заявлението от кандидат-осиновителите, какво включва и колко време трае проучването, кой го извършва, къде се поддържат и съхраняват регистрите за пълно осиновяване, кой съд е компетентен да се произнесе по допускането на пълно осиновяване.

Осиновителите ще бъдат консултирани към какви услуги могат да се насочат в следосиновителния период, ако срещат трудности с адаптацията на детето.

Освен териториалните приемни на Държавната агенция за закрила на детето, в Информационния ден за осиновяването се включват също SOS Детски селища, центровете за обществена подкрепа и комплексите за социални услуги в Бургас, Велико Търново, Габрово, Димитровград, Панагюрище, Чирпан, Разград, Русе, Шумен Ямбол.

Националната инициатива се провежда за втора поредна година.