Начало | Бизнес | Анализ | Нови правила за ограничаване на ДДС от лични вещи

Нови правила за ограничаване на ДДС от лични вещи

ДДС

Фирмите ще трябва да засекат доколко служебни коли, сгради, телефони и лаптопи се използват за лични нужди на собственика или служителите. За целта те ще могат да използват критерии като дни, километри, квадратура, количество, разговори и т.н. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, подготвени от Министерството на финансите. Целта е точно да се определи до каква степен имущество на фирмата се използва за лични нужди и да се плати дължимото ДДС. И в момента, ако на името на фирмата се купи телевизор или мебели, но вместо в офиса те се поставят в дома на собственика, за тях не може да се ползва данъчен кредит по ДДС, т.е. фирмата не може да си върне платеното ДДС, пише „Стандарт“. На практика обаче често има злоупотреби. Идеята на предложените промени в закона е да бъде проследено реалното използване на активите на фирмата. И за този дял от стоките и услугите, които се използват за лични нужди, да се плати ДДС. За целта се предлага всяка регистрирана по ДДС фирма, която възнамерява да използва стока или услуга на стойност над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит по ДДС, едновременно за дейността и за лични нужди на собственика или служителите, да подаде декларация в НАП. В декларацията трябва да се опише методика за разпределение на разходите за придобиване на стоката и услугата – какъв процент се използва за служебни цели и какъв за лични. Като фирмата сама трябва да определи критерия (дни, разговори, километри, квадратура, количество и т.н.) на база, на която смята за най-разумно да разпределя направените разходи, обясниха от Министерството на финансите. Като за вече наличните активи трябва да се подаде декларация до 29 февруари 2016 г. Например за служебните коли фирмата може да определи, че пет дни в седмицата се използват за служебни цели, а през уикенда за лични. За критерий може да се изберат и изминатите километри. За мобилните телефони може да се отчете колко часа или дни в седмицата служителите са на работа. А ако собственик на хотел живее със семейството си в някоя от стаите, трябва да пресметне неговия апартамент какъв процент е от цялата квадратура на сградата, и да си плати ДДС-то.

Ако една фирма плаща и месечните такси за телефоните на служителите си, дали се надхвърля прага за стойност на услугата над 700 лв., в които случаи ще трябва да се подаде декларация в НАП, зависи от това какъв е договорът с мобилния оператор. Когато в договора е определена такса за всеки мобилен телефон поотделно, при преценка дали да се приложи новата разпоредба ще се взема предвид размерът на тази такса, коментираха от МФ. Когато в договора е определена обща такса за повече от един мобилен телефон, то трябва да се вземе предвид така определената обща такса, която лесно може да надмине прага от 700 лв. Предложеният праг от 700 лв. е твърде нисък според депутати от ГЕРБ и когато законът влезе за гласуване в парламента, вероятно ще бъде повишен, за да обхване само скъпите вещи като коли и хотели. Така обаче няма да се прекрати практиката да се купуват телефони и лаптопи на името на фирми, които се ползват основно за лични нужди.

С други промени в Закона за ДДС от данъка се предлага да бъде освободено предоставянето на медицинска помощ от хора, упражняващи медицинска професия съгласно Закона за здравето, т.е. притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от направленията „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“.