Начало | Икономика | Национална | КЕВР ще обсъжда цените на газа през следващото тримесечие.

КЕВР ще обсъжда цените на газа през следващото тримесечие.

КЕВР

КЕВР ще обсъжда цените на газа през следващото тримесечие. Очаква се от 11.00 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране да се проведе открито заседание за обсъждане на доклада по заявлението, подадено от „Булгаргаз” за утвърждаване на цените на природния газ от 1 октомври тази година. С подаденото си заявление до Комисията „Булгаргаз” предлага за следващото тримесечие на 2015 г. да бъде утвърдена цена, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители в размер на 415.20 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), т.е. с намалението в сравнение с действащата в момента цена ще е с 69.06 лв./1000 nm3 или с 14.26%. Съгласно законовите изисквания до 30-ти септември КЕВР трябва да обяви своето решение за цената на природния газ и съответно на топлинната енергия за четвъртото тримесечие на 2015-та година. Очакванията са в следствие на предложението на „Булгаргаз” абонатите на топлофикациите тази зима да плащат по-ниски сметки за парно.

По време на заседанието ще бъде обсъден и доклада на работната група на КЕВР по отношение на възможните промени на цените на електрическата и топлинната енергия на дружествата от сектор „Топлоенергетика” .

Регулаторът предлага цената на парното в София да се намали от 73,98 лв. на мвтч на 68,67 лв./мвтч без ДДС или с 7,1%. Предложената промяната на цената на топлинната енергия в Бургас е от 47,04 лв. за мвтч на 46,36 лв./мвтч или с 1.5%. За Варна 1 мвтч може да стане от 69,10 лв. – 67,89 лв., което би означавало намаление с 1,7%. В Пловдив цената на топлинната енергия е възможно да се увеличи с 13 стотинки – от 68,37 лева на 68,50 лв. Цената за Враца може да се промени от 72,46 лева на 69,28 лева за мвтч, което означава намаление с 4,3%