Начало | Новини | Национални | При 76 служители Министерство на туризма дава 42 000лв. на външен изпълнител

При 76 служители Министерство на туризма дава 42 000лв. на външен изпълнител

николина ангелова
42 000 лв. с ДДС дава министърът на туризма Николина Ангелкова на външен изпълнител, който трябва да подготви предложение за законодателни изменения. Поправката е свързана с преминаване управлението на плажовете от Министерство на регионалното развитие и благоустройството към Министерство на туризма. Това става ясно от обявена в края на миналата седмица обществена поръчка.
Министерство на туризма аутсорсва услугата при наличието на 76 служители, които работят във ведомството. Годишната издръжка на всеки един от служителите на МТ, под формата на заплати и осигуровки, излиза близо 20 000 лв. или общо 1,5 млн. лв. В закритата част на правителственото заседание на 9 септември 2015 г. кабинетът е решил, че министър Лиляна Павлова вече няма да отговаря за концесиите на морските плажове и това влиза в отговорностите на министър Николина Ангелкова. В писмен отговор на министър Ангелкова на депутатско питане се посочва, че “МТ подготви анализ на правната рамка, регулираща предоставянето на и изпълнението на договори за концесии на морски плажове и концепция за развитие на приложимия правен статут”. Отговорът е с дата 15 септември. Ден по-късно министърът подписва публична покана, в документацията на която се посочва, че е необходимо възлагането на външни консултантски услуги за предоставянето на юридически консултации. Това се налага, защото спецификата на националното законодателство в областта на концесиите на морски плажове, изисква специализирани и задълбочени познания в областта. От двата документа може да се направи извода, че в един момент Министерство на туризма изтъква своята компетентност и необходимостта от преминаването на плажовете от МРРБ към ведомството на Ангелкова. В друга ситуация обаче Министерство на туризма отбелязва, че не притежава необходимия административен капацитет, който да позволи разработването на нормативна уредба.
Изпълнителят на заданието, които Министерство на туризма ще избере на база “икономически най-изгодна” оферта трябва да изготвят няколко незначителни предложения за поправки в два закона – Закон за устройство на черноморското крайбрежие и Закон за туризма. Срокът за изпълнение на поръчката е 15 календарни дни, което още веднъж показва, че в случая става въпрос за незначително изменение на нормативната уредба. От заданието става ясно още, че се търси правна кантора, тъй като двамата ключови експерти, които следва да изготвят поправките, трябва да имат юридическо образование. Освен, че Министерство на туризма разполага с правна дирекция, която би могла да изготви поправките в ЗУЧК и ЗТ, в Народното събрание има и специализирана комисия по икономическа политика и туризъм, в която участват 20-сет народни представители. Всеки от депутатите получава допълнително възнаграждение за участие в заседания на комисията, която разполага и с експерти. Всичко това показва, че министърът на туризма е имал поне няколко варианта, за да осигури промяна на нормативната уредба и без да бъдат усвоени 42 000 лв. за 15 дни. Обществената поръчка на МТ е само един от примерите, който може да бъде даден за разходване на публични средства за консултантски услуги, които биха могли да бъдат извършени и от съответната държавна администрация. Годишно държавата плаща десетки милиони за консултации под формата на изготвяне на законодателни поправки, анализи и стратегии. Макар зад това да се крият и сериозни лобистки интереси, в България все още няма законодателство, което да регламентира лобизма. /БГНЕС

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...