Начало | Бизнес | Анализ | Вермикомпостиране по света

Вермикомпостиране по света

Специално за общините в България – възможностите на вермикомпостирането

Обзор на използването на вермикомпостирането за промишлени цели в световен мащаб и ползата от тази технология

Днес науката за вермикомпостирането претърпява истинска революция, чиито резултат е възможността за пълно и устойчиво управление на отпадъците и превръщането им в икономическо богатство. Уникалните умения на червеите, обаче, са отдавна познати на хората и в миналото сър Чарлз Дарвин ги е нарекъл „непознатите войниците на човечеството” а гръцкият философ Аристотел ги е наименувал „червата на земята” заради способността им да поглъщат разнообразни органични материали от почвата. Като цяло, дъждовните червеи имат над 600 милиона години опит с преработката на отпадъци, включително и с тия, свързани с дейността на човека. Вермитехнологията като средство за масово преработване на органични отпадъци е разработена във Великобритания още през 1981 година и от тогава приложението й продължава да нараства. В основата на тази технология е залегнал процеса на вермикомпостиране, чрез който органичните отпадъци се превръщат във висококачествен тор без мирис и със свойства, които подобряват почвата. Biohumus_BGEP211109 007Многобройни вермикомпостиращи съоръжения от целия свят могат да послужат за пример, как отпадъците, които обикновено се озовават в депа или във водните ни запаси, могат да се превърнат в екологично чист продукт с голяма полза за фермери, градинари, жилищни собственици и за цели държави. Eдно от големите предимства на вермитехнологията е нейната икономичност, понеже тя елиминира нуждата от строеж и подръжка на отпадъчни депа. Депата за отпадъци вредят на околната среда (поради предизвиканите от тях емисии на парникови и токсични газове, а също и поради инфилтрирането на отпадъчен материал в подпочвените води) и затрудняват икономическото развитие на хората. Първоначалната сума по строителството на отпадъчни депа за биологично опасни материали е от 15 до 25 милиона щатски долара, като тази сума не включва първото им зареждане с отпадъци. Поради високата цена на депонирането, всеки кубичен метър утайка, който бива отклонен от депата за депониране, спестява на държавата огромни парични суми.

Мащабни проекти, които използват вермикомпосторане за преработване на органични отпадъци, са създадени в цял свят, като по-важните ще опишем в поредица от статии….

Мащабно вермикомпостиране на органични отпадъци в САЩ

Lenz-Compost-Facility-450Депата за депониране на органични отпадъци са най-големият източник на произведен от човека метан в Съединените Американски Щати (отделящи близо 34% от всички емисии на този парников газ там). Поради тази причина, все повече областни райони, бизнеси и ферми използват вермитехнологията за преработката на отделените от тях органични отпадъци. В повечето случаи, областните центрове които искат да вермикомпостират отделената от техните пречиствателни станции утайка сключват договори с частни фирми специализирани в тази област.

В Пенсилвания например, частна фирма използва вермитехнологията за преработка на утайките от два областни района. В щата Орегон, вермитехнологията се използва мащабно още от 1991-ва година, когато корпорацията Oregon Soil е построила вермикомпостираща система с която преработва между 12 и 14 тона отпадъци дневно. За тази услуга, Oregon Soil получава 65 щатски долара за тон приети отпадъци, докато цената за депониране на същото количество е 80 долара. Вермикомпоста, който е получен след около 30 дни, бива продаден за 25 щатски долара на тон.
MunicipalcompostingЕдно от най-големите съоръжения за вермикомпостиране в САЩ се намира в град Онтарио, щата Калифорния и се разполага върху 54 акра площ. Съоръжението преработва над 100 тона промишлени отпадъци на ден и основният му източник на доходи е продажбата на тор за земеделски цели. Pacific Southwest Farms, които са собственици на съоръжението, планират да се разрастнат в областта и да открият още три вермикомпостиращи центрове- един с площ от 120 акра в Бейкърсфийлд и други два с обща площ от 100 акра.

BAPTEPlogoПовод за тази статия е наскоро обявената програма за “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.” Следва продължение.

Автор: Енчо Енчев. Председател на БАПТЕП

За повече информация: http://baptep.org

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...