Начало | Новини | Национални | БНБ дава 16 546лв. месечна заплата

БНБ дава 16 546лв. месечна заплата

иван искров
В продължение на година Иван Искров като управител на Българска народна банка е получавал 16 546.05 лева брутна работна заплата, а двамата подуправители почти 15 хиляди лева. Преди близо два месеца, на 30 юли, Управителният съвет на БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на своите членове. Тогава бяха публикувани принципите за определяне на възнагражденията и конкретните им размери.
От БНБ уточняват, че на 16 септември са предостави исторически данни, свързани с възнагражденията в БНБ, поискани на основание на Закона за достъпа до обществена информация. Така д,нес, след изразено желание и декларирано съгласие за разкриване на информация по Закона за защита на личните данни от Иван Искров, Калин Христов и Димитър Костов, БНБ оповестява допълнително, че тяхното брутно средномесечно възнаграждение, включващо всички форми на основни и допълнителни възнаграждения преди облагане с данъци, за периода юли 2014 г. – юни 2015 г. е било в размер, както следва: 16 546.05 лева за Искров и по 14 983.21 лева за Христов и Костов. /БГНЕС