Начало | Политика | Актуално | Нагласени конкурси в Агенцията по вписванията

Нагласени конкурси в Агенцията по вписванията

Христо Иванов2 Cropped
Първият конкурс за назначаване, който Агенцията по вписванията (АВ) организира след година и половина пауза, е за нов главен секретар на ведомството. Това на практика е най-висшата административна длъжност в институцията, която е подчинена на правосъдния министър. Оказва се обаче, че на фона на обещанията за нов морал именно реформаторските кадри във властта правят поредица от действия, с които не само че проправят пътя на предварително определен човек за заемането на поста, но и демонстрират пълно незачитане на нормативната уредба и погазване на законите, съобщава в утрешния си брой вестник „Труд“.
В случая пряката отговорност се пада на два високопоставени кадъра, назначени на постовете си през последната година от правосъдния министър Христо Иванов. Става въпрос за изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Елена Маркова, която е бивш заместник-председател на Централната избирателна комисия от квотата на Синята коалиция, и Ивелина Николова, главен секретар на Министерството на правосъдието.
Очевидно залогът за това кой да е главен секретар на АВ не е само защото основната месечна заплата на поста е до 2750 лв. За да се стигне до назначаването на “правилния” човек, се преминава през цели три етапа, а един от тях представлява решение на правителството.
На 14 април 2015 г. в бр. 27 на „Държавен вестник“ е публикувана промяна в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, според която главният секретар трябва да има диплома за завършено висше образование с професионално направление “Информатика и компютърни науки” и стаж по специалността не по-малък от 7 години.
От създаването на Агенцията до пролетта на тази година главният секретар на АВ винаги е бил с юридическо образование, тъй като спецификата на работата изисква притежаването на качества по организиране на администрацията и познаване на нормативната база, а не толкова познания за работа с информационни технологии, за което си има достатъчно предвидени длъжности за директори на дирекции.
Решението за промяната в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията е прието няколко дни по-рано на заседание на Министерския съвет, където е внесено от правосъдния министър Христо Иванов. Оказва се, че промяната за образователните изисквания, на които трябва да отговаря “главният секретар на АВ”, е включена в последния момент с решение на тандема Ивелина Николова – Елена Маркова.
След като вече е дадена възможност за поста на главен секретар да се кандидатства с диплома за “Информатика и компютърни науки”, стартира и самата конкурсна процедура. Това става на 20 май, когато на сайта на АВ е публикувана заповед на изпълнителния директор на ведомството Елена Маркова.
Според минималните изисквания за заемането на длъжността кандидатите трябва да притежават 7-годишен професионален опит или V старши ранг за заемане на длъжността. На конкурса се явяват петима кандидати. Трима от тях не представят всички необходими документи, сред които е и Иглика Минчева, която е отстранена от конкурса, защото не може да се установи, че отговаря на минималните и специфични изисквания.
Двама от кандидатите – Красимира Мекерова и Надя Георгиева – са представили всички необходими документи, но се оказва, че и те не отговарят на условията на конкурса. Мекерова не покрива минималните изисквания, а Георгиева не отговаря на минималните и на специфичните изисквания за заемания пост.
Това дава основание на конкурсната комисия с председател главният секретар на МП Ивелина Николова да предложи прекратяване на процедурата. Заповедта за прекратяването на първия конкурс РД-01-288 е с дата 19 юни 2015 г. и е издадена от изпълнителния директор на АВ Елена Маркова.
Със следващата си заповед РД-01-289, също от дата 19 юни 2015 г., Маркова обявява нова конкурсна процедура. В документацията за конкурса има само едно изменение, което касае минималните изисквания, които трябва да покриват кандидатите. Добавено е, че се изисква 7-годишен “управленски опит и/или работа в държавната администрация”. Явяват се общо осем души, сред които са Надя Георгиева и Иглика Минчева. Мекерова този път не подава документи.
За разлика от първия конкурс този път комисията начело с Ивелина Николова не открива нищо, което да попречи на Георгиева и Минчева да участват в процедурата. Двете заедно с още двама нови кандидати са допуснати до следващия етап на конкурса. Излиза, че само броени дни са били достатъчни, за да може Надя Георгиева от напълно непокриваща минималните и специфичните изисквания да премине в графата „отговаряща на условията“.
7-членната комисия начело с главния секретар на МП оценява с най-висока оценка – 4,57, концепцията на тема “Ръководство, координация и контрол на общата и специализираната администрация в Агенцията по вписванията” на Надя Георгиева, чиято професионална биография никога не е била свързана с въпросната институция. На второ място с оценка 4,00 е поставена концепцията на Иглика Минчева, която през последните три години е регионален директор на Агенцията по вписванията в Стара Загора. Иглика Минчева е отстранена от поста в Стара Загора няколко месеца по-рано отново чрез промяна в правилника на институцията. Концепциите на другите двама допуснати кандидати са оценени с по-ниски оценки и те не получават право да защитят работите си.
На 4 август 2015 г. Надя Георгиева и Иглика Минчева получават правото да защитят концепциите си. Очаквано Георгиева получава по-висока оценка от 4,86 срещу 4,29 на Минчева.
Последващото интервю приключва отново с по-добър резултат за 38-годишната Надя Георгиева срещу далеч по-опитната, що се отнася до работата в АВ Минчева.
Нарушенията не касаят единствено процедурата за избор на нов главен секретар на АВ. Случилото се показва, че институцията, подчинена на министър Христо Иванов, е обзета от епидемия от нарушения в кадровите конкурси, пише още „Труд“.
Предаде: БГНЕС