Начало | Икономика | Национална | Общините ще събират допълнителни 2% данък доход

Общините ще събират допълнителни 2% данък доход

министерство на финансите 1Общините ще могат да облагат с данък доходите на жителите си. Ставката ще е от 0 до 2% и ще бъде горница над събираните от държавата 10%. Това предвижда проект на Министерството на финансите за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменя й Законът за данъците върху доходите на физическите лица. Сред кметовете, които гледат благосклонно на тази инициатива са Йорданка Фандъкова и Иван Портних.
Всяка година до 31 октомври общинските съвети ще определят размера на данъка за следващата година. При липса на решение ще се прилага нулева ставка. Постъпленията от налога ще влизат в общинските бюджети, съобщава „Труд“.
Разширяването на приходната база на общините ще създаде възможност за повишаване на ефективността, по-пълно съобразяване с местните потребности и предоставяне на повече и по-качествени услуги на населението, твърди финансовото министерство. Според неговите експерти новият приходоизточник ще повиши отговорността на местните власти за по-ефективно и ефикасно изразходване на средствата при спазване на засилена финансова дисциплина.
“Законопроектът е положителна крачка, въпреки че нашата идея беше държавата да намали събираната от нея ставка, за да не се увеличава данъчното бреме”, коментира изп. директор на Сдружението на общините Гинка Чавдарова пред “Труд”.
„Сега местните власти не получават никакви приходи от развитието на икономиката и създаването на работни места. Общинските съвети ще преценяват размера й в съответствие с доходите на хората”, добави тя.
“Хубаво е, че промяната се прави преди началото на новия управленски мандат, защото е важно новите управляващи да знаят с какви бюджетни параметри ще разполагат”, каза още Чавдарова. “Винаги съм подкрепяла реалната децентрализация и възможността част от данъците, които се плащат на териториите на общините, макар и малка, да бъде връщана в общините. Какъв ще бъде методът тепърва предстои много да се обсъжда”, коментира столичният кмет Йорданка Фандъкова.
Варненският градоначалник Иван Портних обяви, че промяната дава възможност за гъвкавост на общините, но подчерта, че е поел ангажимент да не повишава данъците през 2016 г. “Всичко е въпрос на разчети и на това как се харчат средствата. Видя се, че има резерви”, каза Портних.
Източник: БГНЕС