Начало | Икономика | Национална | Здравната каса очаква 127 млн.лв. дефицит

Здравната каса очаква 127 млн.лв. дефицит

stethoscope on calculator isolated on white background healthcare and finance concepts

Дефицитът в бюджета на Здравната каса за тази година се очаква да бъде близо 127 млн. лева.

Това става ясно от отчета за изпълнението му през първото полугодие, който ще бъде обсъден от Надзорният съвет на касата. Ще бъде дискутирана и проекторамка за бюджета на касата за периода 2016-2018 година.

Управителят на Здравната каса Глинка Комитов настоява през следващите три години бюджетите да се правят на базата, зададена от Министерството на финансите, като се запазят съотношенията между различните видове плащания, но с леко повишение.