Начало | Бизнес | Анализ | Износът продължава да забавя темпа на ръст през юли

Износът продължава да забавя темпа на ръст през юли

товарОбщият износ на България през юли 2015 г. забавя съществено темпа на растеж спрямо постигнатите в предходния месец резултати, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в петък. Така се задълбочава започналата още предишния месец тенденция след отчетения в първите четири месеца рекорден износ на стоки.

В отчетения период страната ни е изнесла стоки за 4.1 млрд. лв., което е 2 процента ръст спрямо юли 2014 г., но значително по-слабо постижение спрямо юни 2015 г., когато увеличението на експорта е било 8.7 на сто в сравнение с година по-рано.

Общо за периода януари – юли 2015 г. от България са изнесени стоки за 26.5 млрд. лв., което е ръст от 9.4 процента в сравнение с година по-рано.

Вносът обаче продължава да надхвърля износа ни и дупката в търговското салдо през първите седем месеца нараства до 1.707 млрд. лв.

В този период у нас са внесени стоки за 30.2 млрд. лв. или с 5.3% повече спрямо същия период на предходната година. Само през юли импортът е нараснал със 7.9% спрямо година по-рано и възлиза на 4.7 млрд. лeвa.

Според изнесената статистика в първите седем месеца на тази година износът за трети страни нараства с 8.3% спрямо година по-рано и е 9.7 млрд. лeвa . Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, Руската федерация, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 55.4% от износа за трети страни.

Само през юли 2015 г. износът на България извън ЕС се увеличава със 7.1% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.5 млрд. лeвa.

Вносът на България от трети страни в периода януари-юли 2015 г. расте с 0.3% спрямо същия период на 2014 г. и възлиза на 11 млрд. лв. От сумата най-много се пада на стоки от Русия, Турция, Китай и Украйна.

През юли 2015 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лeвa.

НСИ изнесе и предварителни данни за търговията с Европа през първите шест месеца на 2015 г., според които износът ни се увеличава с 12.4% спрямо същия период на 2014 г. и е за 14.2 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

През юни 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 12.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари – юни 2015 г. се увеличава със 7.8% спрямо същия период на 2014 г. и е за 16.1 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През юни 2015 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 6.8% спрямо година по-рано и за 2.8 млрд. лв.

Окончателните статистически данни за миналата 2014 г. сочат, че външната търговия на България реално е намаляла с 0.7 на сто в сравнение с 2013 г. с изнесените стоки за 43.2 млрд. лв. Това се дължи на сериозния спад в експорта извън Европейския съюз. Сравняването на месечните данни за двете години сочи, че най-голям ръст през 2014 г. износът ни е отбелязал през декември (9.7%), а най-голям спад – през януари (11.0%).

Внесените през 2014 г. стоки са за 51.1 млрд. лв., или с 1.2% повече от предходната година. Най-голям ръст при вноса през миналата година е реализиран през август (11.1%), а най-голям спад се отчита през февруари (5.9%).

Експортът за ЕС през 2014 г. е нараснал с 3.1% спрямо предходната година до 26.9 млрд. лв., а вносът на европейски стоки се е увеличил с 4.5% да 31.5 млрд. лв.

Миналата година износът на България за трети страни е спаднал намалява с 6.5% спрямо предходната година и е за 16.3 млрд. лв.  В същото време вносът от държави извън Европейския съюз е намалял с 3.8% спрямо предходната година до 19.6 млрд. лв.

Източник: МЕДИЯПУЛ