Начало | Бизнес | Анализ | Приходите от нощувки се увеличават

Приходите от нощувки се увеличават

Happy family checking in at the reception desk

През юли 2015 г. в страната са функционирали 2 998 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.0 хил., а на леглата – 293.2 хиляди. В сравнение с юли 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.6%, а на леглата в тях – с 1.3%, съобщават от Националната статистика.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2015 г., е 4 856.4 хил., като спрямо юли 2014 г. остава приблизително на същото ниво. Увеличение на нощувките (със 7.6%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През юли 2015 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 59.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 24.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.0% от нощувките на български граждани и 30.0% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.8 и 10.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2015 г. се увеличават с 9.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 1 000.9 хиляди. От всички пренощували лица 41.8% са българи, като по-голямата част от тях (74.3%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 582.5 хил., като 61.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2015 г. е 54.9%, като остава приблизително на равнището от юли 2014 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 68.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 53.9%, и с 1 и 2 звезди – 37.3%.
Приходите от нощувки през юли 2015 г. достигат 242.7 млн. лв., или с 6.5% повече в сравнение с юли 2014 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български, така и от чужди граждани – съответно с 11.8 и 5.2%.

Източник: КРОСС

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...