Начало | Новини | Национални | Може да съдим ДАНС при отказ за работа с тайни

Може да съдим ДАНС при отказ за работа с тайни

дансХората, които получат отказ или им бъде отнет допускът за работа с тайни, ще могат да съдят Държавна агенция „Национална сигурност“. Това право се дава с постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, публикувано в сайта на МС.

„Лицето се уведомява в писмена форма за издадения отказ или отнемане, като се посочва правното основание за отказа или отнемането. Отказът за издаване на разрешение и отнемането на издадено разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс“, се казва в предложените промени.

Досега търсенето на справедливост в съд беше невъзможно, тъй като при случаи на недаване и на отнемане на разрешителни за работа с тайни не се посочваха писмено никакви мотиви за това.

В постановлението е публикуван и образец на въпросник, който трябва да се попълни при кандидатстване за допуск за работа в стратегически зони и със секретна информация. Първият въпрос е дали лицето е осъждано, а вторият дали боледува или е боледувало от психическо заболяване, пише „Труд“.

Източник: КРОСС