Начало | Шаржове | От мрежата | Как оценяваме хората

Как оценяваме хората

точка

Веднъж Учителят показал на учениците си чист лист хартия, в центъра на който имало една черна точка.

Попитал ги „Какво виждате?”
Първият ученик: „Точка”.
Вторият: „Черна точка”.
Третият: „Дебела черна точка”.

   Тогава Учителят отбелязал: ”Всеки от вас видя само точката и никой не обърна внимание на чистия бял лист, на който е тя…”.

Така оценяваме и хората!