Начало | Икономика | Национална | 20 % от спада в млечно направление е компенсиран чрез държавната помощ „de minimis”

20 % от спада в млечно направление е компенсиран чрез държавната помощ „de minimis”

Десислава танева

Спадът на доходите на българските производители на мляко и на животновъдите в млечно направление за една година се оценява на 51 млн. евро. Този спад, както вече споменах е компенсиран с около 10 млн. евро, или 20 % от него, със средства от националния бюджет. Те бяха вече разпределени чрез държавна помощ „de minimis”. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Министърът обясни, че причина за загубите е не само руското ембарго, но и отпадането на млечните квоти от 1 април тази година. „Това отпадане беше ясно програмирано доста преди тази година и се очакваше, че ще доведе до известни сътресения на пазара, но не в мащабa, на който сме свидетели в момента. Според статистиката от месец август по отношение на средната цена на изкупуване на млякото в България, в момента ние сме под средните нива в ЕС и сме на 7-мо място отзад-напред в класацията. В този месец България регистрира най-ниската си изкупна цена на краве мляко в последните пет години. Извън това в планинските и полупланинските райони, където фермите са много по-малки, са регистрирани и е докладвана информация за по-ниски цени от средните”, посочи министърът. Десислава Танева обясни, че общият пакет държавна помощ, заедно с предоставената за овцевъдството е над 26 млн. лв., като от нея за крави млечно направление помощта е близо 20 млн. лева.

„Направени са промени в поднормативната уредба, които следва да доведат до стимулиране на потреблението на хранителни стоки, които са по български държавни стандарти и чиято суровина на влагане е с български произход”, отбеляза министърът и допълни, че отново ще се приложи мярка „Училищно мляко”, която ще има добър ефект върху потреблението и върху здравословното състояние на децата. „Между другото, едно от предложенията на нашата страна в позицията ни пред Съвета е и за прилагане на мярката „Училищно мляко” с по-висок бюджет и с различно финансиране – по-голямата част от финансирането да бъде с европейски средства”, каза още Десислава Танева.

Източник: ФОКУС