Начало | Бизнес | Анализ | Застрахователният бизнес отчете 45 млн. лв. за 2014г.

Застрахователният бизнес отчете 45 млн. лв. за 2014г.

застраховка 2В Националния статистически институт годишен отчет за дейността на застрахователният бизнес през 2014 г. са представили 57 лицензирани застрахователи с балансова стойност на активите към края на годината 3 872 млн. лв. и реализиран оборот по текущи цени 1 917 млн. лева.
През 2014 г. застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 45 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 33 млн. лв., а в общото застраховане – 12 млн. лева.
През 2014 г. в страната дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31.12.2014 г. от 257 млн. лева. Оборотът на тези дружества по текущи цени достига 124 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 41 млн. лева. В НСИ отчет за дейността си през 2014 г. са представили 28 пенсионни фонда. От тях фондовете по задължителното пенсионно осигуряване са 18 (9 универсални и 9 професионални), а доброволните фондове са 10.
застраховка 1Балансовата стойност на активите към 31.12.2014 г. е 8 185 млн. лв., а инвестициите възлизат на 7 818 млн. лева. Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към 31.12.2014 г. е 4 291 007, а брутните постъпления от осигурителните вноски са в размер на 1 046 млн. лева.
Годишен отчет за дейността си през 2014 г. в НСИ са представили 246 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел). Балансовата стойност на активите им към 31.12.2014 г. е 7 373 млн. лв., а получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 4 848 млн. лева.
Финансовите приходи (оборотът) по текущи цени през 2014 г. на специализираните инвестиционни предприятия възлизат на 659 млн. лв., а финансовият резултат за годината е 32 млн. лв. печалба. Сдруженията и фондациите, представили в НСИ годишен отчет за дейността си през 2014 г., са 9 512 и по предварителни данни балансовата стойност на активите им към 31.12.2014 г. е в размер на 931 млн. лева.
Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2014 г. са 546 млн. лв., а приходите им от регламентирана дейност достигат 514 млн. лева. Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2014 г. са 2 004 172, като от тях юридическите лица са 113 454, а физическите – 1 890 718. В тях работят 72 393 доброволни сътрудници, които са отработили 1 547 527 часа.
Източник: БГНЕС

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...