Начало | Икономика | Национална | Банки свалят лихвата за студентски заеми

Банки свалят лихвата за студентски заеми

A graduate trying to remove saved money from her piggy bank. Isolated on white.Краят на лятото е точното време, когато трябва да се помисли за всички подробности около учебната година, пише „Стандарт”. Докато при малките ученици и грижите са малки – чанта, тетрадки, евентуално учебници, то при големите – студентите, въпросът с издръжката е най-важният. Следването си е сериозна инвестиция и нейното осигуряване може да постави на изпитание не един семеен бюджет. Но има решение – все по-голяма популярност добиват студентските кредити и банките с всяка година предоставят все по-улеснени процедури за кредитиране.

Само преди дни Юробанк съобщи, че лихвата по нейните студентски заеми става 6,5 процента годишно за целия период на кредита. До момента средният процент по този вид заеми бе 7 на сто за всички банки, които финансират учащите се с държавна подкрепа.

Документите за кредит с намалена лихва трябва да бъдат подадени до края на годината. За него не се дължат и такси и комисиони, уточняват от трезора. Той се отпуска по линия на държавната програма за кредитиране на студенти и докторанти, съгласно подписания през юли 2013 г. договор с министъра на образованието и науката. От стартирането на програмата през 2010 г.

Пощенска банка е първата банка участник в нея, която предлага по-нисък лихвен процент от регламентирания в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, съобщават още от Пощенска банка. Парите по програмата за студентско кредитиране са предназначени за заплащане на семестриални такси или за издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението. От този тип кредити могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България и в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката.

Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст до 35 г., записани в редовна форма на обучение, да нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

Моделът на субсидиране е базиран на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, а заявленията могат да се подават лесно и удобно и онлайн на сайта на банката, уточняват условията за заемите от банката. Данните показват, че най-много студенти от Нов български университет кандидатстват за кредит в Пощенска банка, непосредствено следвани от студентите от Медицински университет – София.

През 2015 г. са постъпили по-голям брой искания за кредити и от университетите в Свищов и Варна, допълват от там. Гратисният период е от отпускане на кредита до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съответно една година от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. По време на гратисния период кредитополучателят не дължи плащане по кредита.

В УниКредит Булбанк минималната сума за студентски кредит е хиляда лева, а таванът достига 25 хил. С тези пари освен семестриалните такси може да се плаща издръжката или други разходи, свързани с обучението на учащите. Отпускат се пари за покупка на компютър например или се финансира студентска бригада в чужбина. По-големите заеми се обезпечават с двама поръчители или с учредяване на ипотека.

Лихвата по студентските заеми е плаваща в размер на 7%, а гратисният период е една година. Специални кредити се отпускат за студентите от Американския университет в България.

Ако разходите за учениците са доста големи или имате студент и не бихте могли да ги поемете само със заплата, тогава се обърнете към Обединена българска банка. Потребителските кредити на трезора са различни видове – според вашите нужди и при доста изгодни условия.

Стандартният кредит е без такса за кандидатстване, а кредитната оценка е по действащата в момента тарифа. Заемът се отпуска само срещу молба и лична карта, а ако имате задължения към други банки (кредити или кредитни карти), които искате да обедините, е необходимо да представите съответния документ. Сумите на потребителските заеми са от хиляда до 40 хил. лв., а срокът за издължаване до 10 г.

Разновидност на стандартния потребителски кредит е този с фиксирана лихва от 9,95% годишно (11,58% ГПР за кредит до 10 хил. лв.). При него лихвата не се променя за целия срок на договора. Банката предоставя възможност и за включване в животозастрахователна програма „Защита на кредита“.

Източник: БЛИЦ