Начало | Бизнес | Събития | Днес е последният ден, в който земеделците могат да кандидатстват за държавна помощ

Днес е последният ден, в който земеделците могат да кандидатстват за държавна помощ

житаДнес е последният ден, в който земеделците могат да кандидатстват за държавна помощ по схемата за съфинансиране на застрахователните премии за селскостопанска продукция. Заявленията се подават в регионалните дирекции на Фонд „Земеделие“.

Бюджетът за 2015 г. по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция бе увеличен със 700 хил. лв. поради голям интерес и така общият бюджет по схемата стана 1,7 млн. лева.

Целта на помощта е да се насърчат да се застраховат доброволно малки и средни предприятия и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн.
Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Срокът за подаване на заявления изтича днес. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 15 декември.