Начало | Новини | Национални | МОН лансира български студенти по програма на НАТО

МОН лансира български студенти по програма на НАТО

министър на образованието
Министерството на образованието и науката чрез междуведомствената работна група за взаимодействие с НАТО, обявява конкурс за идеен проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност, предаде репортер на БГНЕС. Според МОН, конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора, завършили висшето си образование, или докторанти, с научни интереси в областта на отбраната и сигурността, които ще реализират своите идеи съвместно с учени от научни колективи в България и страните-членки и партньори на НАТО.
nato SPS
Заинтересованите кандидати трябва да разработят резюме на идеен проект между 4 и 6 страници, който да отговаря на приоритетни теми за България и региона. Приоритетните теми на Програмата за мир и сигурност са: Нововъзникващите предизвикателства пред сигурността с подкатегории – борба с тероризма, енергийна сигурност, киберотбрана и защита срещу ХБРЯ (химични, биологични, радиологични и ядрени) заплахи/вещества.

Друга категория е увеличаване на подкрепата за операциите и мисиите, ръководени от НАТО с подтеми-културни и социални аспекти на военните операции и мисии и засилване на сътрудничеството с други международни участници.

Подобряване на информираността относно промени в средата за сигурност, включително чрез ранно предупреждение, с оглед на предотвратяването на кризи, човешки и социални аспекти на сигурността, свързани със стратегическите цели на НАТО и всеки проект, който има ясна връзка със заплахите за сигурността, извън посочените приоритети, може също да бъде разгледан за финансиране от програмата на НАТО SPS, са останалите три теми, по които желаещите могат да пишат.

Участие могат да вземат млади учени – магистри и докторанти, които имат изявен интерес в областта на отбраната и сигурността. Ако успеят от МОН им обещават посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел в рамките на един ден, в който ще се организират брифинги с представители на различни дирекции от НАТО. Спечелилите конкурса ще имат възможност да представят своите проекти по време на информационния ден за НАТО на 25 септември 2015 г.
Източник: БГНЕС