Начало | Общество | Образование | Втори задължителен държавен изпит по предмет по избор на зрелостниците

Втори задължителен държавен изпит по предмет по избор на зрелостниците

матураВторият задължителен държавен изпит по предмет по избор на зрелостниците от сесията август-септември започна в 8 часа тази сутрин. Предварително желание за участие са заявили над шест хиляди и петстотин ученици. Най-желаните предмети са „География“, „Биология“ и „Английски език“.
Учениците трябва да носят на изпита документ за самоличност /лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС/ и служебната бележка за допускане до държавните изпити. Те трябва да предадат на квесторите изключените си мобилни телефони.

Изпитът продължава четири астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – шест часа. На него зрелостниците трябва да пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита. Освен теста, задача за създаване на текст има на матурите по чужд език, история и цивилизация, география и икономика, и на цикъла „Философия“.

Вчера се състоя първият задължителен държавен изпит – по български език и литература. Резултатите от държавните изпити ще бъдат обявени до 11 септември.

По традиция на матурите от сесията през август-септември се явяват учениците от 12-и клас, които не са издържали успешно изпитите през май на съответната година, както и тези, които не са се явявали изобщо на матури в предишни години. Без успешно издържани на двете задължителни матури учениците не могат да вземат диплома за завършено средно образование и не могат да кандидатстват в университет.

Източник: КРОСС