Начало | Политикономия | “Южен поток” официално не е спрял

“Южен поток” официално не е спрял

южен поток 2Изявленията на висши представители на държавата, че проектът “Южен поток” официално не е спрял, се потвърдиха днес с акт на правителството. На свое заседание министрите приеха методика за оценяване размера на обезщетението от правото на ползване на част от морски плаж и оценка на правото на строеж върху морското дъно по изграждането на морски газопровод „Южен поток”.

На министъра на регионалното развитие и благоустройството са законово вменени редица задължения – да разглежда и одобрява подробни устройствени планове, инвестиционни проекти, да издава разрешения за строеж и да възлага оценка на правото на строеж върху морското дъно и под морския плаж. Неспазването на всяко едно от тези задължения би могло да се счита за неизпълнение, което от своя страна да доведе до евентуални съдебни процедури и финансови санкции за България.

Със заповед на регионалния министър е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен поток – Български сектор”. Той обхваща част от общата дължина на линейната инфраструктура на сушата, представляващ морски плаж „Паша дере 1”, част от крайбрежната плажна ивица и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море.

Преди одобряване на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за строеж е необходимо да бъдат уредени вещноправните отношения между държавата, от една страна, и дружеството, което ще изгражда обекта, от друга страна. Следващите стъпки в изпълнение на задълженията на България ще са избор на лицензиран оценител, определяне размера на обезщетенията и учредяване на вещните права с решение на Министерския съвет.

Източник: КЛУБ “Z”

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...