Начало | Шаржове | От мрежата | За логиката и мъдростта

За логиката и мъдростта

равин

Млад евреин отишъл при известен ню-йоркски равин и заявил, че иска да изучи Талмуда.

– Знаеш ли арамейски? – попитал равина.

– Не.

– А иврит?

– Не.

– А Тора изучавал ли си в детството?

– Не, рави. Но вие не се вълнувайте. Аз завърших философския факултет в Бъркли и скоро защитих дисертация за логиката във философията на Сократ. Сега, за да запълня белите петна в моите познания, искам малко да понауча Талмуда.

– Ти не си готов да учиш Талмуда, казал равинът. – Това е най-дълбоката книга от всички, написани от хората. Но ако настояваш, ще ти направя малък тест по логика, справиш ли се, ще се занимавам с тебе.

Младият човек се съгласил и равинът продължил.

– Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

Замислил се младият философ, сбърчило се челото му:

– Това логически тест ли е?

Равинът кимнал.

– Естествено, този, на когото е мръсно лицето.

– Неправилно. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този, който е с чисто, и ще реши, че лицето му също е чисто. Този, който е с чисто лице, ще погледне този, който е с мръсно и ще помисли, че лицето му също е мръсно. Затова ще отиде да се измие.

– Хитро измислено! – възхитил се гостът. – Хайде, рави, дайте ми още един тест!

– Добре, младежо. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

– Но ние вече го изяснихме, този с чистото лице.

– Неправилно. И двамата ще отидатда се измият. Помисли логично: този, който е с чисто лице, ще погледне този с мръсното лице и ще реши, че лицето му също е мръсно. А този, който е с мръсно лице, ще види, че другият отива да се мие, ще реши, че и неговото лице е мръсно. И също ще отиде да се измие.

– Виж ти, не помислих за това ….Поразително, допуснах логическа грешка. Рави, дайте ми още един тест.

– Е, добре. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

– Ами, и двамата ще отидат да се измият.

– Неправилно. Нито един няма даотиде да се измие. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този с чистото и няма да отиде да се измие. А този, който е с чисто лице, ще види, че този с мръсното лице не отива да се мие и ще разбере, че собственото му лице е чисто. Затова няма да отиде да се измие.

Младият човек се отчаял.

– Но миля ви, повярвайте, аз мога да изучавам Талмуда! Попитайте ме нещо друго!

– Е, добре. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза …..

– О, господи, нито един от тях няма да отиде да се умие!

– Неправилно. Сега убеди ли се, че знанието на Сократовата логика не е достатъчно, за да изучаваш Талмуда?

Кажи ми, как е възможно двама човека да се спускат в една и съща тръба и единият да си изцапа лицето, а другият – не? Нима не разбираш? Целият този въпрос е безсмислен, и ако ти загубиш живота си, за да отговаряш на безсмислени въпроси, то всичките ти отговори също ще бъдат лишени от смисъл.