Начало | Шаржове | От мрежата | За живота на орела

За живота на орела

орелНа около 40 години ноктите на орела стават прекалено дълги и не му позволяват да хваща с тях плячката си, клюнът му също, което не му позволява да се храни…Перата на гърдите и крилете му натежават и му пречат да лети…Орела е изправен пред ИЗБОР – или смърт, или дълъг и болезнен период на промяна, с продължителност около 150 дни…

Той, започва да лети само около гнездото си, намиращо се на върха на планината и започва да се удря с клюна си по скалите, докато не се счупи и изпадне…след това изчаква да му израсте нов клюн, с който изтръгва старите си нокти…като му израстат новите нокти, с тях орела скубе старото и натежало оперение от гърдите и крилете си…Но, след това, след 5 месеца на болка и страдание, но вече – с нов клюн, нови нокти и ново оперение, орела е ПРЕРОДЕН и живее още 30 години!…

Така и ние, хората, за да продължим да ЖИВЕЕМ, трябва да се променим като орела…често този процес е придружен от болка, страх и съмнения…но, така, ние се освобождаваме от спомените, привичките и традициите от миналото…Само ОСВОБОЖДАВАНЕТО от бремето на МИНАЛОТО обаче ни позволява да живеем и се наслаждаваме на НАСТОЯЩЕТО и ни подготвя за БЪДЕЩЕТО!…

Един коментар

  1. „Само ОСВОБОЖДАВАНЕТО от бремето на МИНАЛОТО обаче ни позволява да живеем и се наслаждаваме на НАСТОЯЩЕТО и ни подготвя за БЪДЕЩЕТО!…“

    Великолепно изказано!

Loading Facebook Comments ...