Начало | Новини | Национални | НАП подсеща по телефона за неплатени актове към МВР

НАП подсеща по телефона за неплатени актове към МВР

напСлужители на НАП започват да звънят на 3600 физически лица, които не са платили своите актове към КАТ и другите органи на МВР. Обажданията ще бъдат направени в следващите 30 дни, съобщават от приходното ведомство.

Задълженията им към бюджета са общо 3,3 млн. лева. В информационната кампания са включени всички физически лица, които имат непогасени задължения в общ размер до 5 хил. лева.

Предишни информационни кампании на НАП са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите доброволно да покрият дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонен разговор над 70% от длъжниците внасят задълженията си в уговорения срок, казват от НАП.

Невнасянето на публичните задължения в 14-дневен срок след позвъняването може да доведе до налагането на обезпечителни мерки и започване на процедура за принудително събиране на дълговете.

Един от най-често използваните способи за събиране на дългове е налагането на запор върху заплатата на длъжника или на притежаваните от него моторни превозни средства и продаването им на търг. От НАП уверяват, че ако в двуседмичния срок след позвъняването постъпи плащане, няма да се пристъпва към продажба на имуществото на длъжника.

За длъжниците с актове към МВР в размер над 5 хил. лв. публичните изпълнители на НАП директно ще пристъпват към налагането на запори, изземване на моторни превозни средства и публична продажба.

Източник: КРОСС