Начало | Политикономия | България е единствената страна с готовност да започне изграждането на „Южен поток“

България е единствената страна с готовност да започне изграждането на „Южен поток“

южен поток„България може да започне изграждането на Южен поток буквално от утре. Никоя друга държава в региона по трасето от Русия към Централна Европа няма такава техническа и организационна готовност да стартира строителството веднага. Другият голям плюс на България е, че има договорена рамка за финансиране и е въпрос само на процедура тя да влезе в сила при това без никаква тежест върху бюджета“. Това заяви зам.-председателят на БСП и бивш министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Според него руската газ, ще премине през територията на България, независимо как ще се казва проектът.

„Руската газ е европейски интерес и диалогът между ЕК и Русия не е спирал. Доморасли политици и енергетици злоупотребиха с темата, но не поради наивност, а заради субективни цели. С всички сериозни фактори от основните политически сили, с които съм водил разговори и сега, и като министър, обаче сме били съгласни, че темата не е затворена и трябва да работим“, каза още Стойнев. Според него сме узрели за политически съгласие и големите проекти не бива да ни разделят на фили и фоби, защото можем да бъдем единствено българофили.

Стойнев подчерта, че дори от гледна точка на т.нар. Наказателна процедура няма притеснения, защото сме отговорили на въпросите на ЕК и сме защитили юридически действията на три български правителства по проекта. „ЕК имаше въпроси около това как е създадена проектната компания и по какви правила са провеждани търговете от нея“, допълни той. По неговите думи България е станала движеща сила на коалицията в ЕК „за“ „Южен поток“ и затова и сме получавали въпроси. „Отговорили сме перфектно и единственото нещо, което сме ограничили, е провеждане на нови търгове, докато сме в диалог с комисията, което е само част от дейностите по проекта. В моя мандат и от името на Министерството няма официален документ към руската страна, с който да информираме, че спираме проекта. Вярвам, че и министрите след мен са проявили здрав разум“, коментира бившият енергиен министър.

Зам.-председателят на БСП е на мнение, че за България директното преминаване на руската газ гарантира сигурността на доставките. „Ако планът бе следван, първата газ по проекта трябваше да дойде през 2018 г. Такъв беше преди две години и още трябва да е големият ни план – сигурност на доставките, стратегическо енергийно позициониране в Европа, диверсификация на маршрутите чрез „Южен поток“ и диверсификация на маршрутите и доставките чрез ТАП. Част от този план е и икономиката“, припомни Стойнев.

Според Драгомир Стойнев реализирането на руската газ през българското трасе ще е от полза за икономиката и големите индустриални мощности, за които газта е ключов ресурс. „Южен поток“ освен всичко друго е мислен и като голям инвестиционен проект, което означава заетост, доходи, нов бизнес, приходи за бюджета. 11 области и 37 общини – пътят на трасето е и път на ползите за една голяма част от България, предимно икономически западащи региони“, поясни той. Стойнев подчерта, че по предварителни анализи, изграждането му ще отвори близо 5 000 работни места. „Строителни компании, транспортни фирми, производители, доставчици, търговци, компании в сферата на услугите ще получат поръчки и ресурс за развитие“, заключи Стойнев.

Източник: КРОСС