Начало | Бизнес | Анализ | Бързите кредити нарастват на фона на свитото банково кредитиране

Бързите кредити нарастват на фона на свитото банково кредитиране

бързи кредитиДокато банковото кредитиране се свива, а бързите кредити нарастват към 30 юни 2015 г. на годишна и месечна база, показват данните на Българска народна банка (БНБ) за дейността на дружествата, специализирани в кредитирането, обявени в понеделник.

Небанковите финансови институции са отпуснали кредити за общо 2.047 млрд. лв. в края на юни 2015 г., което макар и с малко, е над нивото от съпоставимия период на миналата година – повишението на общите вземания е 1.6% на годишна база или с 33 млн. лв. Спрямо 31 март увеличението е 2.5%. Най-много са заемите с матуритет над 5 години – общата им стойност е 631.6 млн. лв., което е с 34.4% повече спрямо края на юни 2014 г.

От публикуваната преди по-малко от месец парична статистика на БНБ стана ясно, че раздадените банкови кредити в края на юни 2015 г. са 50.262 млрд. лв., като се понижават с 9.8% спрямо същия период на миналата година. Корпоративните заеми са 30.778 млрд. лв. или с 14.5% по-малко от края на юни 2014 г. Банковите кредити на домакинствата се понижават с 1.8% до 18.305 млрд. лв. към 30 юни 2015 г.

бързи кредити 2Предприятията са ползвали и по-малко заеми от небанковите институции. Годишният спад на вземанията от фирми е 11.7% до 396.55 мллн. лв. в края на полугодието на 2015 г.

Бързите кредити за домакинствата обаче се увеличават. Повишението от 5.4% до 1.57 млрд. лв. се дължи на ръста при взетите потребителски кредити от специализираните дружества. Увеличението на показателя е малко над 13% до 1.3 млрд. лв. В същото време отпуснатите жилищни кредити на физически лица от небанковите институции са намалели на годишна база – с 27.6% до 191.6 млн. лв.

Сред причините за повечето отпуснати на домакинствата бързи кредити могат да се бъдат посочени улеснените процедури при отпускането им – обикновено само срещу представяне на лична карта, което обаче има и своите последствия – най-вече високите лихви, при които се отпускат. Стоки на изплащане, които в масовия случай са взети с кредити от небанкови институции, също биха могли да допринесат за повишаване на общите вземания от дружествата.

Чувствително намаляват необслужваните заеми към специализираните в кредитирането дружества. Понижението им на годишна база е 24.2% до 465.74 млн. лв. Делът им в общите вземания се свива до 22.8%, докато година по-рано – към 30 юни 2014 г., лошите кредити бяха над 614 млн. лв., заемайки дял от 30.5% от всички отпуснати.

Източник: МЕДИЯПУЛ

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...