Начало | Бизнес | Анализ | Разходите растат двойно по-бързо от доходите

Разходите растат двойно по-бързо от доходите

празен портфейлОбщият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2015 г. е 1093 лв. и се увеличава със 7.9% спрямо същия период на миналата година. Процентното повишение на разходите е над два пъти по-високо от ръста на общия доход на лице от домакинството, който е нараснал с 3.7% на годишна база до 1203 лв. през второто тримесечие на на 2015 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-висок дял при формиране на общия доход продължава да има работната заплата – 55.9%. След това са доходите от пенсии – 26.6%, постъпленията от самостоятелна заетост – 7% и доходите от социално осигуряване и социални помощи – 3.6%.

Доходите от работна заплата са се повишили с 5.1% на годишна база през второто тримесечие на 2015 г., достигайки 673 лв. Постъпленията от пенсии обаче намаляват – с 1.6%, или с 2 лв. до 84 лв.

В структурата на общия разход най-голям относителен дял продължават да заемат харчовете за храна – 33.7%, следвани от разходите за жилище – 16.6%, и разходите за транспорт и съобщения – 11.5%.

един лев - 1 левПрез второто тримесечие на 2015 г. са били нужни 369 лв. средно за храна и безалкохолни напитки, което е с 3.7% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. Чувствително са се повишили разходите за жилище – вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома, които нарастват с 18.6% на годишна база до 182 лв. За здравеопазване българинът е харчил с 10.1%, или 55 лв., а за алкохол и цигари – с 14.1% повече, което е разход 51 лв.

Няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти през второто тримесечие на 2015 г. Спрямо същия период на миналата година намалява консумацията на хляб и тестени изделия – с 0.5 кг до 22.3 кг. По-ниско е и потреблението на кисело мляко, чиято консумацията намалява от 7.3 на 6.8 кг. Намалява и потреблението на зеленчуци – от 18.4 на 18.2 кг. Слабо се увеличава потреблението на плодове – от 7.6 на 7.9 кг.

Източник: Информационна агенция МЕДИЯПУЛ