Начало | Без категория | „Либерализация“ на енергийния пазар

„Либерализация“ на енергийния пазар

1000000000033808_oСветовната банка ще помага на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) да избере най-добрия модел за либерализация на енергийния ни пазар. Това стана възможно благодарение на подписания консултантски договор между председателя на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) Жаклен Коен и изпълняващият длъжността постоянен представител на Световната банка у нас Блага Джурджин. Той предвижда анализ на състоянието на НЕК и енергийния сектор в България.

Целта е да бъде въведен механизъм за компенсиране на бъдещи дефицити в Националната електрическа компания и да бъде предложен най-добрия модел за въвеждането на свободен енергиен пазар в България. На подписването на договора присъства и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заяви, че подписването на договора е най-важната стъпка в процеса на либерализация, тъй като ще се избере най-подходящият модел, по който това да се случи, след като се разгледат и анализират няколко варианта, с техните предимства и недостатъци. Тя добави, че след либерализирането на пазара цената на тока ще е възможно най-справедливата, защото ще е определена от търсенето и предлагането, а решенията на

Комисията за енергийно и водно регулиране ще определят само цените на мрежовите услуги, но не и на самата електроенергия. По препоръка на Европейската комисия „Българска независима енергийна борса“ ще бъде прехвърлена към Министерството на финансите, а не както до момента към БЕХ. Енергийната борса получи лиценз от КЕВР миналата година. Доводите на ЕК са, че по този начин ще се елиминират съмненията за конфликт на интереси и злоупотреба с монопол от страна на холдинга. Засега не се предвижда преструктуриране на НЕК заради бъдещата пълна либерализация на енергийния пазар. През октомври

Министерството на енергетиката трябва да има готовност да приеме някои законови промени, които да позволят либерализацията. Именно през ноември Световната банка трябва да представи и своя междинен доклад с предложения за оздравяването на сектора и модел на либерализиран пазар, който да действа в България. Тогава тя трябва да обсъди своите предложения с всички засегнати страни от процеса и да ги консултира за най-добрите варианти пред тях. През януари трябва да бъде готов и окончателния доклад на Световната банка.

Източник: Информационна агенция ФОКУС