Начало | Политика | От народа с любов | Кога правото на глас в България ще стане право на разумен избор

Кога правото на глас в България ще стане право на разумен избор

гласуване 2Гласуваш без да искаш

Правото на глас в българската избирателна система се превърна в средство за получаване на представителна власт от лица, за които много от гласувалите за тях избиратели не са желали това да се случи. Кога правото на глас в България ще стане право на разумен избор? Българската избирателна система позволява в парламента да влезе дори едно магаре стика то да има ЕГН и да бъде записано в избирателния лист на някоя партия.

гласуване 3

Недъгавата избирателна система

Ясно е, че ако в законодателната власт влязат неправилните хора, последиците за държавата ще са лоши. Причина това да може да се случи е действащата избирателна система която в българските условия се е изродила и превърнала в платен „избор“.

Лицата служещи си с мафиотски средства за постигане на икономически интереси, могат чрез заплащане на предизборната агитация на някоя партия, да вкарат в парламента посочени от тях „политици“, които в замяна на това, след влизането им в парламента да лобират за бизнес интересите на съответния „дарител“, т.е. даренията се превръщат в узаконени подкупи. По този начин избирателите стават неволни съучастници при избора на корумпираните политици посочени от мафията.

Има начин да се прекрати тази практика

Как може това да се преодолее? Много лесно, стига да има воля и ние гражданите на тази държава, които плащаме данъци да изискаме от нашите избраници да променят избирателната система.

Най-подходящата избирателна система за България

Коя е най-подходящата избирателна система за РБ? Това е пропорционално-мажоритарната система даваща възможност избирателите едновременно да гласуват за партия и само за изрично посочен от тях кандидат. Технически това може да стане много лесно и евтино за държавата.

избори 4

Стоп на неграмотните гласоподаватели

Избирателните бюлетини да имат два реда с цифри, единият от които да бъде с номерата на партиите, а другият с номерата на техните кандидати. С цел да се избегне негативния ефект от предишните избори когато много от избирателите по погрешка зачекват номера на партията при избора им за кандидат, в избирателните листи да няма идентични номера на партии и кандидати, т.е. ако партията е под номер напр. 1, в листата на кандидатите на тази партия да няма кандидат с номер 1. С цел да се избегне използване на примитивни средства при гласуване на полуграмотни избиратели, при посочването на желаните от тях партия и кандидат.

Бюлетината да има две празни квадратчета като пред едното да се изписва думата „партия“ и пред другото думата „кандидат“. И избирателите собственоръчно да напишат съответните цифри.

Този начин на гласуване също ще преодолее субективното подреждането на листите на кандидати от страна на фактически получаващите „предизборните дарения“.

Разумно е тогава, когато един граждани, чрез гласи си определя бъдещото управление на една държава, то той да бъде поне толкова грамотен, че да може да нашите 2 цифри и 2 думи. Валидни да се считат само тези бюлетини в които и на двата изписани номера да отговарят някоя пария и кандидат от нейната избирателната листа.

Автор: Огнян Костадинов
/читател, подал статия през „ТВОЯТА ТРИБУНА“/